Obec Rynholec - Elektronická úřední deska

Zásahy

Požár v k.ú. Rynholec bezdomovci

     Dne 7.4.2018 v 19:53 hodin byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru v blízkosti obce Stochov. Jednotka vyjížděla 2 minuty od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Stochov. Naše jednotka začala okamžitě doplňovat vodu do vozidla CAS jednotky ze Stochova. Několik členů v dýchací technice připojilo druhý útočný C proud a začalo s likvidací požáru. Při zásahu došlo k explozi několika tlakových lahví. Naší jednotkou bylo zřízeno čerpací stanoviště. Osobám na místě bydlících bylo poskytnuto ošetření rychlou zdravotnickou službou. Po uhašení požáru, kolem 22. hodiny, se jednotky vrátily na své základny. Naše jednotka, vzhledem k tomu, že požár byl na katastru obce Rynholec, byla ještě 2x  zkontrolovat požářiště, jestli v hromadě ohořelých věcí nezůstalo nějaké skryté ohnisko. Protože nebylo nic nalezeno, byl výjezd kolem půlnoci ukončen. Druhý den jsme na žádost operačního střediska dovezli lidem na místě užitkovou vodu.

Požár v k.ú. Rynholec Požár v k.ú. Rynholec Požár v k.ú. Rynholec

Požár v k.ú. Rynholec Požár v k.ú. Rynholec


Výjezd k nehlášenému pálení

     Dne 24.3.2018 po 12. hodině byla jednotka SDH Rynholec vyslána k blíže nespecifikovanému požáru v lokalitě na tzv. Armádě. Jednotka dorazila na místo společně s HZS Stochov. Zde bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení dřevního odpadu z kácení stromů, které však nebylo nahlášeno na operační středisko.


Požár nízké budovy Stochov

     Dne 9.3.2018 byla jednotka SDH Rynholec vyslána operačním důstojníkem k požáru bytu ve Stochově. Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS Stochov. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zapomenutý kastrůlek na plotně. Poté byla jednotka povolána zpět na základnu.


Požár nízké budovy v Novém Strašecí

     Dne 25.2.2018 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru nízké budovy do Nového Strašecí v Křivoklátské ulici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěn požár menšího rozsahu v opuštěné budově - stará dřevěná bouda. Naše jednotka roztáhla dopravní vedení od CAS a po rozstřihnutí plotu začala hasit společně s jednotkou SDH Nové Strašecí. Po uhašení požáru se jednotky vrátily na základnu.

Požár nízké budovy v Novém Strašecí


Orkán Herwart

     V průbněhu orgán Herwart 29.10.2017 bylo evidováno celkem 19 událostí, z toho 10 událostí proběhlo v katastru obce Rynholec. Zásahy trvaly celý den. Jednalo se o tyto výjezdy:

*18* 8:42 –Fireport. Technická pomoc, odstranění stromu –vícenásobný zásah

- Ul . Strašecká , Rynholec - odstranění padlého stromu přes komunikaci.

*19* 8:57 – ul. Za Školou Rynholec- úklid a zebezpečení poškozeného zahradního domku

*20* 9:15 – ul. Vodárenská, Rynholec – průzkum- nezajištěná trampolína. ( Bez zásahu)

*21* 9:19 – ul. Hornická , Rynholec- odstranění ulomené  větve stromu naproti krámu zprujezdnění komunikace+ uklid

*22* 9:35 –ul. V Brance č.p 314 – odstranění padlého smrku přes komunikaci ,rozřezání , úklid a zajištění průjezdnosti.

*23* 9:45 – ul. Strašecká – odstranění padlého stromu přes komunikaci, úklid a průjezdnost.

*24* 10:30- ul. Hornická , Rynholec další strom přez pozemní komunikaci rozřezání+ úklid + zprůjezdnění pozemní komunikace

*25* 11:55 –ul. Za Školou č.p 420– technická pomoc – oprava spadlých tašek

*26* 12:10 – ul. Za Školou – průzkum okolí- upozornění místních obyvatel na poškozenou střechu ( bez.č.p)

*27* 14:20 ul. Ke Dvoru, Rynholec – technická pomoc- zabezpečení výlezového otvoru střechy.

*28* 15:00 Spolupráce s JSDH Lhota ul. Hřbitovní 204, Tuchlovice – Karlovarská 20 – poškozená střecha

*29*- Ul. U staré Školy, Tuchlovice – průzkum- padlý strom a poškozený plot na soukromém pozemku ( bez zásahu) –návrat na základnu

*30* 15:35 Fireport – Technická pomoc Kam.Žehrovice 460

-Ul. Horní Kam.Žehrovice 460 – hlášena uvolněná plechová střecha.

*31* 15:50 –směr Libušín Důl  padlý strom přes pozemní komunikaci-(odstranění) PKL810

*32* 15:55-směr Libušín Důl-Kačice přes pozemní komunikaci-(odstranění)PKL811

*33* 16:20 Hlášení oper. Střediska – Požár RD Lužná

Ul. Prostřední 584 Lužná – padlé dráty na střechu RD . Jiskření - (bez zásahu)

*34* 16:40 – Horácká lísa- průzkum

16:45 – průzkum padlé stromu na vedení el. Náhlašeno HZS Rakovník a předáno k řešení Energetikům.

*35* 16:50- Horácká lísa- průzkum- křižovatka za Rudou padlý strom na plot zasahuje do pozemní komunikace…odstraněn z pozemní komunikace a po domluvě s majitelem pozemku ze kterého strom padl byl ponechán zbytek sromu na pozemku.

*36*17:10 – Penny Market Nové Strašecí 1196

- Vyvrácený strom na parkovací ploše. Zajištění komunikace a bezpečnosti provozu, rozřezání padlého stromu, úklid

17:20 – rozřezání a odstranění dalších dvou stromů z parkovací plochy

17.30 – Návrat na Základnu 

Orkán Herwart Orkán Herwart Orkán Herwart

Orkán Herwart Orkán Herwart Orkán Herwart


Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice

     Dne 20.10.2017 v 18:43 hodin byl jednotce SDH Rynholec vyhlášen poplach - požár třídíci linky ve společnosti Rumpold v Kamenných Žehrovicích. Po příjezdu naší jednotky na místo byla hala zasažena mohutným požárem. Naši členové se za použití dýchací techniky zapojili do hašení a střídali se u vodních proudů. Následně, po vyprázdnění cisterny, se přesunuli i s cisternou k rybníku, kde dále zajišťovali doplňování vody pro ostatní zásahová vozidla. Vzhledem k rozsáhlému požáru byla nasazena i přenosná stříkačka z DA Iveco. Naši členové se u požáru střídali až do cca 14. hodiny v sobotu 21.10., a poté se jednotka vrátila na základnu. Na místě zasahovalo několik jednotek jak profesionálních tak dobrovolných hasičů, včetně záchranného útvaru ze Zborohu s Traktorbagrem. Tento zásah patří v naší jednotce mezi největší a nejtěžší za tento rok.

Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice

https://kladensky.denik.cz/pozary/v-kamennych-zehrovicich-hori-v-objektu-na-zpracovani-plastu-20171020.html


Vyproštění zvířete ze studny

     Dne 20.10.2017 v 15:21 hodin byla vyslána jednotka SDH Rynholec ze strany KOPIS Kladno na záchranu osoby nebo zvířete z jímky. Jednotka dorazila na místo do 5 minut od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se naštěstí nejedná o člověka, ale o ovci, která se propadla do bývalé jímky v areálu bývalého kravína. Vzhledem k tomu, že v jímce bylo cca 3 m vody, při příjezdu jednotky SDH na místo byla již ovce utopená. Za pomocí nastavovacích žebříků a lana bylo tělo ovce vytaženo a předáno majiteli. Majitel pozemku byl vyrozuměn o události, aby mohl jímku zabezpečit, aby nedošlo k další podobné události. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu


Zahoření trávy

     18.5.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k zahoření travního porostu v Pecínově. Po příjezdu na místo se jednotka připojila k HZS Stochov a SDH Nové Strašecí a společnými silami byl požár uhašen.


Požár trávy - Stochov

     Dne 14.6.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru trávy na Stochov. PO příjezdu na místo již byl požár lokalizován ze strany HZS Stochov


Požár skládka

     2.6.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru skládky. Došlo k povrchovému zahoření odpadu. Z apomoci dvou "C" proudů byl požár uhašen. Po prolití odpadu se jednotka vrátila na základnu.


Požár kůlny Stochov

     Dne 28.4.2017 v 05:31 hodin byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru kůlny na Stochově, část Honice. Jednotka vyjela do 5 minut od vyhlášení a na místo dorazila jako druhá po HZS Stochov. Po příjezdu za pomocí C proudu a dýchací techniky zřídili druhý útočný proud a zároveň doplňovali cisternu pro HZS Stochov. Po příjezdu SDH Lány byla z jejich strany doplňována i naše cisterna. Po uhašení požáru byl objekt odvětrán přetlakovou ventilací a po odpaření a proměření termokamerou se jednotky vrátily zpět na své základny.


Požár křoví a trávy

     Ve čvrtek 4.5.2017 vyjela jednotka SDH Rynholec k modelářeskéju letišti mezi Lány a Rynholcem, kde došlo k požáru travního porostu. Požár se během cca půl hodiny podařilo uhasit a jednotka se vrátila na základnu.

Požár křoví a trávy Požár křoví a trávy


Požár klestí

     Dne 20.3. v 18:54 hodin vyjela jednotka SDH Rynholec k požáru hromady po pálení klestí, která byla nedbale uhašena. Po prolití hromady vodou se jednotka vrátila na základnu.


Neohlášené pálení na soukromém pozemku

     Dne 7.3. byla jednotka SDH Rynholec vyslána operačním důstojníkem k oznámenému požáru v k.ú. Rynholec. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že s ejednalo o neohlášené pálení na soukromém pozemku pod dohledem majitele. Po domluvě s velitelem zásahu HZS Stochov se jednotka vrátila na základnu.


Požár skládky

    V pondělí 27.2.2017 vyjela jednotka SDH Rynholec opětovně k zahoření skládky. PO uhašení zůstala jednotka na místě strážit požářiště. V noci došlo znovu k rokzhoření skládky a bylo potřeba přivolat další jednotky. Hašení a odvážení odpadu probíhalo až do středečních hodin.


Požár lesního porostu

     Dne 1.3.2017 vyjela jednotka k požáru v lesním porostu ve směru na Hořkovec. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zbytky po pálení větví. Po uhašení požáru se jednotka vrátila na základnu


Požár skládky

     Dne 11.2.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru skládky. Jednotka vyjela do 5 minut od vyhlášení poplachu a na místě bylo zjištěno, že skládka hoří plamenem na ploše cca 50 x 50 m. Naše jednotka požár uhasila. Na místě byly dále přítomny jednotky HZS Stochov, SDH Lány a Nové Strašecí. Po uhašení požáru zůstala naše jednotka na místě a prováděla dohled nad požářištěm. Druhý den byly odpadky odbagrovány a za pomoci ostatních jednotek byl zbytek skládky za pomocí kyvadlové dopravy vody dohašen. Celý zásah trval cca 62. hodin. Všem zúčastněným děkujeme.

Požár skládky


Technická pomoc

     Dne 21.Ledna byla naše jednotka požádána starostou obce Rynholec o požární asistenci při plánovaném utkání na fotbalovém hřišti v Rynholci kdy se zde odehrály přátelské utkání mezi AC Sparta Praha - FK Teplice a AC Sparta Praha - FK Ústí nad Labem. Vzhledem k předpokládanému příjezdu většího počtu diváku naši členové zajišťovali koordinaci vozidel na parkoviště připravené na poli za hřištěm ve spolupráci s Policií ČR a Obecní policií Nového Strašecí. Po zaparkování všech vozidel se členové přesunuli na fotbalové hřiště kde dohlíželi na fotbalové utkání. Po ukončení utkání se jednotka vrátila na svou základnu. Na prvním zápasu bylo podle odhadů cca 1.000 diváků, na druhém kolem 500. Zúčastnil se: Koza Dominik, Ledvinka Zdeněk, Frank Luboš, Civín Aleš, Maršál Jiří, Vítězslav Jícha, Kaválek Jan,Černý Adam, Russe Jan, Taterová Veronika, Taterová Martina

Technická pomoc Technická pomoc


Zahoření komína

     11.1.2017 - v 8:21 h byl naší jednotce nahlášen poplach. Jednotka vyjela do 3 minut od vyhlášení poplachu v počtu 15. Po příjezdu na místo byl události byl naší jednotkou proveden průzkum a vyrozumění obyvatel domu. Komín již nehořel plamenem a proto bylo vyčkáno příjezdu HZS Stochov, kteří za pomoci kominického nářadí vyčistili komín od žhavých sazí. Po proměření termokamerou se jednotky vrátily na své základny.

Zahoření komína


Taktické cvičení Mšec

     8.1.2017     - Pět členů výjezdové jednotky se zúčastnilo cvičení na záchranu tounoucího na zamrzlé vodní hladině. Krátce před 9. hodinou vyrazili členové do obce Mšec, kde bylo zřízeno převlékací stanoviště a všechny jednotky byly proškoleny a seznámeny s věcmi i postupy potřebnými pro odbornou i laickou pomoc. Pak přišla na řadu i praktická část, kdy si naši členové oblékli suché obleky a za pomoci instruktora z HZS Slaný si vyzkoušeli záchranu tonoucího.

Taktické cvičení Mšec Taktické cvičení Mšec Taktické cvičení Mšec

Taktické cvičení Mšec Taktické cvičení Mšec

     3.1.2017     - Jednotka SDH Rynholec za použití nastavovacích žebříků vyčistila okapy na bytovém domě.

 


Požár OA

     10.1.2017 - ve 3.19 h byla naše jednotka vyslána k požáru zaparkovaného osobního automobilu do ulice Na Lauře. Jednotka vyjela do 6ti minut od vyhlášení poplachu a na místě zasahovala jako první. Přesto bylo vozidlo zcela zničeno požárem. Byl nasazen vysokotlak prou a za pomoci vody s pěnou bylo vozidlo uhašeno. Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na rodinný dům. Po uhašení bylo vozidlo jednotkou HZS Stochov proměřeno termokamerou. Podle vyšetřovatele HZS byla důvodem požáru technická závada.

Požár OA Požár OA Požár OA Požár OA

Požár OA Požár OA


Zásahy SDH Rynholec v roce 2014

     V roce 2014 byla výjezdová jednotka SDH Rynholec vyslána operačním střediskem k následujícím událostem:

- 10. 12. 2014 - požár ve sklepě bytovky ve Stochově

- 23. 7. 2014 - požár stohu

- 13. 7. 2014 - požár v průmyslové zóně u Rynholce - skládka pneumatik

- 28. 6. 2014 - požár trávy u lesa v k.ú. Rynholec

- 21. 6. 2014 - požár trávy mezi benzinovou čerpací stanicí a kolejemi v k.ú. Rynholec

- 11. 6. 2014 - požár skladu polystyrenu v Rynholci

- 28. 3. 2014 - požár RD v ulici V Brance, Rynholec

- 1. 1. 2014 - požár domu v Kalivodech


Požár v zastávce ČD Rynholec

     13. 3. 2013 vyjela jednotka SDH Rynholec k požáru v místní železniční zastávce. Na místě zjištěno, že došlo k požáru v odpadkovém koši.


Požár v Rynholci

     26. 2. 2013 došlo k požáru  v Rynholci, nám. 1. máje čp. 82, kde hořela kůlna. Požár se naštěstí podařilo velmi rychle zlikvidovat, takže škody nebyly nijak výrazné.

Požár v Rynholci Požár v Rynholci Požár v Rynholci

Požár v Rynholci


Požár kotelny v Čelechovicích

     12. 12. 2012 vyslal operační důstojník jednotku SDH Rynholec k požáru nízké budovy v Konopasské ulici v Čelechovicích. Na místě bylo zjištěno, že došlo k pořáru sklepa, ve kterém byla také kotelna a sklad uhlí. Požár se podařilo společnými silami profesionálních hasičů Stochov a SDH Rynholec a Lány lokalizovat a zlikvidovat.


Požár bytu v Novém Strašecí

     29. 9. 2012 byl SDH Rynholec vyslán k požáru bytu v Novém Strašecí, ul. Ke stadionu, kde se kouřilo z oken i dveří. Nakonec se jednalo o připálený rendlík a k žádným velkým škodám nedošlo...


Požár chaty Stochov

   Dne 1. 3. 2012 byla vyslána jednotka SDH Rynholec na požár chaty ve Stochově. Škoda naštěstí opět jen materiální...

Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov

Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov

Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov

Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov

Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov

   Při zjišťování ohniska požáru nebo jestli jsou uvnitř lidé se používá i moderní technika - např. infračervená kamera...

Požár chaty Stochov Požár chaty Stochov


Požár domu Stochov - Slovanka

   Dne 1. 1. 2012 byla jednotka SDH Rynholec vyslána spolu s okolními jednotkami k požáru rodinného domu na Slovance, kde začalo hořet v obývacím pokoji (pravděpodobně od televizoru). Naštěstí se událost obešla bez ztráty životů, pouze dvě děti byly odvezeny záchrankou - nadýchaly při požáru kouře.

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka

Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka Požár domu Stochov - Slovanka


Požár domu v Pecínově

     Dne 27. 11. 2011 v odpoledních hodinách vyjela jednotka SDH Rynholec k požáru rodinného domu v Pecínově jako podpora pro HZS Středočeského kraje a SDH Nové Strašecí. Ke zranění majitelů ani zasahujících hasičů nedošlo.

Požár domu v Pecínově Požár domu v Pecínově Požár domu v Pecínově


Odstranění nebezpečné větve

     Jednotka SDH Rynholec vyjela ve čtvrtek 24. 8. 2011 v podvečerních hodinách k místní mateřské škole, aby odstranila větev ořešáku, zasahující ze sousedního pozemku až nad její střechu. Akce úspěšná, všichni zúčastnění přežili...

  

Dnes je: 14.12.2018

Dnes má svátek: Lýdie

Aktuality

zápis č.8 z VZ ze 4.12.2018
více
pozvánka na VZ
více
návrh rozpočtu 2019
více
návrh rozpočtu na rok 2019+ střednědobý výhled
více
návrh rozpočtu-doprav.obslužnost
více
Kulturní akce v Novém Strašecí
více
Rozsvícení vánočního stromu
více
Rynholecká čertovina
více
pozvánka a program VZ 4.12.2018
více
Informace občanům
více
MŠ-návrh rozpočtu 2019 a střednědobý výhled
více
rozpočtové opatření č.8
více
ustavující zasedání č.7 z 31.10.2018
více
Posvícenský turnaj v pétanque
více
rozpočtové opatření č.7
více
neznámí vlastníci pozemků
více
Nohejbal bez bigbítu - přeložení termínu
více
zápis č.6 z VZ z 22.8.2018
více
Nohejbal bez bigbítu
více
rozpočtové opatření č. 6
více
Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí
více
Zápis č. 6/2018 z VZ ze dne 27.6.2018
více
rozpočtové opatření č. 5
více
závěrečný účet 2017-schválený
více
Osvědčení
více
pozvánka a program VZ-27.6.2018
více
Oslavy 90 let založení TJ Baník
více
kupní smlouva
více
zápis č. 5 z VZ z 30.5.2018
více
vydávání OP a CD po 1.7.2018
více
dopravní obslužnost-závěrečný účet
více
rozpočtové opatření č. 4
více
Desátý rynholecký festiválek
více
účetní závěrka 2017- MŠ Rynholec
více
účetní závěrka 2017- Obec Rynholec
více
závěřečný účet 2017- návrh
více
dopravní obslužnost-návrh-střednědobý výhled
více
zápis z VZ č. 4 z 27.4.2018
více
Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
více
smlouva-vodovod a kanalizace pro 11 RD
více
smlouva-chodník,parkoviště,oplocení MŠ
více
smlouva-dostavba STL plynovodu
více
rozpočtové opatření č. 3
více
Požár v k.ú. Rynholec bezdomovci
více
informace o stěhování KHS
více
Zápis z VZ č. 3/2018 ze dne 28.3.2018
více
Informace pro občany emailem
více
Výjezd k nehlášenému pálení
více
Evidence pálení
více
rozpočtové opatření č. 2
více
Tenis klub- smlouva o dotaci 2018
více
dodatek ke smlouvě-tříděný komun.odpad
více
Pozvánka na veřejné zasedání
více
Požár nízké budovy Stochov
více
Požár nízké budovy v Novém Strašecí
více
zápis č.2 z VZ z 28.2.2018
více
TJ Baník Rynholec-veřejnoprávní smlouva-dotace 2018
více
rozpočtové opatření č. 1
více
Stolní tenis
více
Turnaj v nohejbalu trojic - výsledky
více
roční zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017
více
výroční zpráva za rok 2017
více
zápis č. 1 z VZ z 24.1.2018
více
výsledky voleb-II.kolo
více
rozpočtové opatření č. 7-2017
více
dodatek ke smlouvě MP
více
Ples občanů Rynholce
více
Turnaj v nohejbalu trojic
více
Zrušení turnaje
více
schválený rozpočet 2018+ střednědobý výhled
více
Jezdecká stáj LUSSY- veřejoprávní smlouva- dotace 2018
více
Tenis klub- veřejnoprávní smlouva- dotace 2018
více
TJ Baník-veřejnoprávní smlouva- dotace 2018
více
Turnaj v nohejbalu dvojic - ZRUŠENO
více
schválený rozpočet 2018-doprav.obslužnost
více
zápis č. 7 z VZ z 28.12.2017
více
zápis č.17 z porady z 11.12.2017
více
návrh rozpočtu a střednědobý výhled- MŠ
více
KT-zvýšení poplatku
více
Orkán Herwart
více
Pozvánka na stolní tenis:SKST Baník Rynholec-Velká Buková B
více
Rozpočtové opatření č.6/2017
více
Turnaj ve stolním tenisu - čtyřhry
více
zápis a usnesení č. 6 z VZ z 8.11.2017
více
Územní plán - změna č.1
Změna územního plánu obce Rynholec č. 1.
více
zápis č. 15/2017 ze 30.10.2017
více
Územní plán Rynholec - textová část
Územní plán obce Rynholec - textová část
více
Veřejné zasedání
více
Veřejná zakázka malého rozsahu
Chodník a oplocení MŠ
více
Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice
více
Vyproštění zvířete ze studny
více
zápis č. 14 z porady z 11.10.2017
více
Hokejový zápas
více
zápis z porady č. 13/2017
více
Nohejbal a trochu bigbítu - výsledky
více
Nohejbal a trochu bigbítu
více
rozpočtové opatření č.5
více
zápis č. 12 z porady 24.8.2017
více
zápis č. 5 z VZ z 24.8.2017
více
zápis z porady č. 11/2017
více
zápis č. 10 z porady z 26.7.2017
více
zápis z VZ č. 4 z 28.6.2017
více
zápis z porady č. 9 ze 14.6.2017
více
zákaz odběru povrchových vod
více
Zahoření trávy
více
Požár skládka
více
Požár trávy - Stochov
více
9. Rynholecký Festiválek
více
zápis č.7 z porady z 10.5.2017
více
projednání ÚP N.Strašecí
více
opak.projednání návrhu ÚP Lány
více
závěrečný účet 2016+ rozpočet 2017-dopravní obslužnost
více
Staročeské máje
více
Požár křoví a trávy
více
Požár kůlny Stochov
více
číslování hrobů
více
zápis č. 6/2017 z porady
více
účetní závěrka MŠ Rynholec- 2016
více
účetní závěrka Obce Rynholec- 2016
více
závěrečný účet 2016
více
Tenis klub- dotace
více
zápis č.2 z VZ ze dne 30.3.2017
více
Turnaj ve stolním tenisu
více
pravidla rozpočt.provizoria-Svazek obcí...dopr.obslužnost
více
Rozpoč.opatření č.1
více
Požár klestí
více
Neohlášené pálení na soukromém pozemku
více
rozpočet 2017+ výhled
více
Přátelský hokejový zápas
více
Jarní bál 2017
více
Zimní turnaj v kopané 2017
více
zápis č. 4 z porady z 27.2.2017
více
Nohejbal dvojic - výsledky
více
Požár lesního porostu
více
Požár skládky
více
programy od 1.3.2017
více
Masopust 2017
více
Požár skládky
více
Zimní turnaj v kopané o pohár starosty obce
více
zápis č. 3 z porady z 8.2.2017
více
Hasičský ples
více
zápis č. 1 z VZ z 25.1.2017
více
zápis č. 2 z porady z 25.1.2017
více
Rynholecká pětka - výsledky
více
Nohejbal dvojic - pozvánka
více
Rynholecká pětka
více
Zahoření komína
více
Požár OA
více
Taktické cvičení Mšec
více
zápis č. 1 z porady z 11.1.2017
více
zápis a usnesení č. 6 z 28.12.2016
více
oznámení KT- modemy
více
zápis č. 23/2016 z porady ze 14.12.2016
více
zápis č. 22 z porady 23.11.2016
více
zápis č. 21 z porady z 9.11.2016
více
zápis č. 20 z porady z 31.10.2016
více
zápis č. 5 z VZ z 31.10.2016
více
zápis č. 19 z porady 19.10.2016
více
zápis č. 18 z porady z 12.10.2016
více
zápis č. 17 z porady
více
zápis č.16 z porady z 12.9.2016
více
zápis č. 4 z VZ z 22.8.2016
více
zápis z porady č. 15 z 22.8.2016
více
Zápis č. 14 z pracovní porady ze dne 8.8.2016
více
zápis č.13 z pracovní porady z 1.8.2016
více
zápis č. 12 z pracovní porady ze dne 27.6.2016
více
zápis č. 11 z prac.porady z 15.6.2016
více
Územní plán - změna č. 3
více
Zápis z veřejného zasedání č. 2/2016
více
Veřejné zasedání 28.4.2016
více
zápis z porady č. 8 ze dne 13.4.2016
více
Přednáška první pomoci
více
Závody TFA - Domažlická věž 2016
více
Zkoušky - rozhodčí požárního sportu
více
Cvičení JSDH - nebezpečná látka
více
JUMP Park - výlet mladých hasičů
více
zápis z porady č.7 ze 30.3.2016
více
Výměna čerpadel na přečerpávací stanici
více
Plnění odznaků odborností - mladí hasiči
více
Hasičský ples
více
Čistecký uzel - závody mladých hasičů
více
Odborný workshop - Prevence na Rakovnicku
více
Výroční valná hromada SDH Rynholec
více
zápis č.6 z 9.3.2016
více
zápis č.1 z VZ 29.2.2016
více
zápis z porady č. 5/2016 z 29.2.2016
více
smlouva dotace 2016- TJ Baník
více
smlouva dotace 2016-Tenisový klub
více
zápis č. 4 z 15.2.2016
více
zápis č. 3 z pracovní porady ze 3.2.2016
více
roční zpráva o výsledcích finan.kontrol 2015
více
výroční zpráva 2015
více
zápis č. 2 z porady z 25.1.2016
více
vyjádření o existenci sítí- info
více
zápis č.1 z porady z 1.1.2016
více
Sběr elektroodpadu
více
zápis č.7 z VZ z 22.12.2015
více
zápis z porady č.21 ze 16.12.2015
více
Zápis z pracovní porady č. 20
více
zápis z porady č. 19 z 18.11.15
více
zápis z porady č. 18 z 9.11.15
více
Zápis z pracovní porady č. 17
více
Zápis z pracovní porady č. 16
více
Zápis z VZ č. 6/2015
více
zápis č.15 z porady ze 7.9.2015
více
zápis č. 14 z prac.porady
více
zápis č. 13 z porady z 5.8.2015
více
zápis č. 12 z prac.porady 20.7.2015
více
změna č. 3 Územního plánu- návrh zadání změny
více
Zápis z VZ č. 4/2015 ze dne 25. 6. 2015
více
zápis č.11 z porady ze 17.6.2015
více
zápis č.10 z porady ze 3.6.2015
více
zápis č.3 z VZ z 25.5.2015
více
zápis z VZ č. 2 z 11.5.2015
více
zápis č.9 z porady ze 4.5.2015
více
zápis z porady 8/2015 ze 20.4.2015
více
Úspěchy hasičů v roce 2014
více
závěřečný účet 2014
více
zápis č. 6 z porady ze 16.3.2015
více
zápis z porady č. 5 ze 4.3.2015
více
schválený rozpočet 2015
více
zápis z pracovní porady č.4 z 18.2.2015
více
změna trvalého pobytu- návod
více
zápis č.1 z VZ z 12.2.2015
více
program rozvoje obce
více
zápis z porady č.3 z 11.2.2015
více
zápis č.2 z pracovní porady z 21.1.2015
více
zápis z pracovní porady č.1 z 5.1.2015
více
Mateřská školka má nové stránky
více
Závěrečný účet obce za rok 2013
více
výroční zpráva 2013
více
Městská policie Nové Strašecí- tel.kontakt
více