Mapa s polohou obce Rynholec
Organizace dne v MŠ

Organizace dne v Mateřské škole

06:00 - 08:00     scházení dětí, ranní hry dle přání dětí,

                        didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně

08:00 - 08:15     jazykové chvilky, smyslové hry

08:15 - 08:35     ranní cvičení

08:35 - 09:00     hygiena, svačina

09:00 - 10:00     didakticky cílené činosti (záměrné i spontánní učení),

                        volné hry dětí, příprava na pobyt venku

10:00 - 11:45     pobyt venku

11:45 - 12:10     hygiena, oběd

12:10 - 14:30     hygiena, odpočinek

14:30 - 15:00     hygiena, svačina

15:00 - 16:00     odpolední zájmové činnosti