Elektroodpady

Elektroodpad

      Sběr elektroodpadu (lednice, televizory, žehličky, pračky, sporáky a další elektrospotřebiče) v obci zajišťuje místní jednotka SDH. Elektroodpad je shromažďován v bývalé truhlárně v ul. Pražská (hned pod poštou) po telefonické domluvě s pověřenou osobou: Adam Černý, tel.: 732 867 334.

Elektroodpad