Velkoobjemové odpady

Velkoobjemové odpady

     Kontejnery na velkoobjemové odpady budou v areálu OÚ umístěny znovu na přelomu měsíců červen a červenec 2020. Termín a další podrobnosti budou upřesněny.