SDH Rynholec

Hledáme mladé hasiče

SDH Rynholec hledá kluky a holky v těchto věkových kategoriích:

3 - 6 let (přípravka)

6 - 10 let (mladší žáci)

11 - 15 let (starší žáci)

14 - 18 let (dorostenci a dorostenky)

bližší informace v příloženém plakátu nebo na telefonním čísle 773 915 804

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat.pdf 759.2 Kb

AED

     Naše výjezdové vozidlo je od 24. listopadu 2019 vybavena AED (automatický externí defibrilátor). Souběžně s pořízením tohoto vybavení proběhl i kurz na záchranu života za mimořádkých událostí, kterého se zúčastnilo 11 členů výjezdové jednotky.

AED AED AED AED


Evidence pálení

     S příchodem jara je spojen i jarní úklid na zahrádkách a zahradách, v sadech a podobně. Při takových činnostech je třeba mít na mysli, že každé pálení větví ze stromů a keřů je nutné předem nahlásit na krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru. Tím se mnohdy předejde zbytečným výjezdům hasičů na takové události a případné pokutě. Na stránkách HZS Kladno je pro tyto účely zřízen formulář, kde vpravo naleznete odkaz na EVIDENCE PÁLENÍ. Zde jednoduše zadáte veškeré potřebné informace. Děkujeme.


Staročeské máje

     SDH Rynholec zve všechny občany na tradiční Staročeské máje, které proběhnou 20. května 2017. Samozřejmě nebude na úvod chybět Staročeská beseda. Začátek je plánován na 14:00 hodin na návsi. Vše proběhne za hudebního dobrovodu p. Krupičky a jeho kapely.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
maje-pozvanka.pdf 252.5 Kb

Přednáška první pomoci

     Základní škola Nové Strašecí, oddíl skautů Nové Strašecí.

     Ve středu 6. února jsme se vydali na pozvání paní učitelky Podhorské na Základní školu J. A. Komenského v Novém Strašecí s připravenou přednáškou první pomoci pro žáčky 3. ročníků. Školíci si zopakovali tísňové linky a postup nahlášení mimořádné události na operační středisko. Dále je čekala stanoviště s praktickými ukázkami první pomoci při zlomeninách, ošetření krvácení, kolapsu či úpalu a úžehu. Složení stanovišt jsme se snažili připravit tak, aby děti byly připraveny na běžná rizika, která nám přináší první jarní dny. Přednášky se zúčastnilo cca 75 dětí. Děti byly velice spokojené a přímo se hrnuly do praktických nácviků. Jako malou odměnu si každé z nich odneslo něco sladkého a malou hasičskou pozornost. Pro ty odvážnější jsme měli připraveno stanoviště s maskováním reálných ran.

     V odpoledních hodinách jsme navázali na přednášku u oddílu skautů v Novém Strašecí, kde jsme se zaměřili více na praktické ukázky a skauti si mohli sami vyzkoušet transporty, obvazovou techniku nebo nácvik ošetření rány. Přednášky jsme zajišťovali na základní škole již druhým rokem a těšíme se z úspěchu, který akce měla. Byli bychom rádi, kdyby vzniklá spolupráce mohla pokračovat i v dalších letech. Při pořádání přednášek pro děti vycházíme ze znalostí a zkušeností instruktorů vzdělávacího programu Hasík, který se zabývá ochranou obyvatelstva a požární ochranou u dětí a je určen primárně pro žáky 2. a 6. ročníků. V našem sboru jsou instruktory Zuzana Strouhalová a Jan Kaválek. Přednášky pořádáme dobrovolně ve svém volném čase a bez nároku na jakýkoliv honorář. Proto jsme velice rádi, že se již mezi mladými ukazují velké sklony pro dobrovolnictví a naše přednášky se stávají žádanější a úspěšnější. Mezi přednášejícími i figuranty byli - Zuzana Strouhalová, Jan Kaválek, Julie Smolková, Adam Černý a Ondřej Smolař.

Přednáška první pomoci Přednáška první pomoci Přednáška první pomoci

Přednáška první pomoci Přednáška první pomoci Přednáška první pomoci

Přednáška první pomoci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podekovani484753102.pdf 92.7 Kb

Závody TFA - Domažlická věž 2016

     V sobotu 9. dubna se naši vybraní reprezentanti vydali opět na zahajovací závot Šumavské ligy v TFA - Domažlická věž 2016. Tohoto závodu s ezúčastnili zástupci našeho sboru již podruhé. Letos byl bohužel počet závodníků omezen pouze na 4 soutěžící z jednoho sboru. Všichni čtyři naši reprezentanti úspěšně pokořili Domažlickou věž. Věž měří 56 metrů, má 12 pater a 194 nepravidelných dřevěných schodů. Tento závod se dělí na dvě kategorie - mladší od 18ti do 30ti let a starší nad 30 let. Naší závodníci patřili do první kategorie. Všichni si sáhli na dno svých sil. Nejlépe si vedl Vašek Tůma, který s vynikajícím časem 109,61 skončil na 25. místě. Dále jej následoval Adam Šeba s časem 122.21, který skončil na 44. místě, Radek Jungmann s časem 127,23 na 48. místě a Jan Kaválek s časem 129,67 na místě 51. Po ukončení závodu se všichi závodníci (88) sešli v klubovně zdejšího sboru na vyhlášení výsledků a převzetí cen.

Další foto: http://thekavik.rajce.idnes.cz/Vystup_na_Domazlickou_vez_9.4.2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

  Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016

Závody TFA - Domažlická věž 2016 Závody TFA - Domažlická věž 2016


Zkoušky - rozhodčí požárního sportu

     V sobotu 18. března se zúčastnili dva členové SDH Rynholec přezkoušení k získání odbornosti - Rozhodčí požárního sportu. Celému zkoušecímu cyklu předcházelo půldenní školení, které probíhalo 4. března na stanici HZS Rakovník. Zkoušení probíhalo nejprve formou písemného testu a poté ústním přezkoušením. Jakub Černý a Jan Kaválek se poprali se zkouškami na výbornou a rozšířili tak řady rozhodčích požárního sportu v místních SDH. K dnešnímu dni tedy máme 4 proškolené a certifikované rozhodčí. Klukům gratulujeme a přejeme jen příjemné momenty na soutěžích.


Cvičení JSDH - nebezpečná látka

     V sobotu 2. dubna se naše jednotka zúčastnila cvičení - Nebezpečná látka a to společně s HZS Stochov a HZS Kladno. Jednotka se vydala v ranních hodinách na srbské záplavy, kde jí čekal praktický nácvik stavby dekontaminačního stanoviště a dekontaminace. Kluci si vyzkoušeli činnost v protichemických oblecích, ke které se běžně nedostanou. Cvičení bylo velice užitečné. Probíhalo v reakci na stále se zvětšující riziko výskytu biologických agens (Ebola, Merz..) a nebezpečných chemických látek.

     Cvičení se zúčastnili: Jan Kaválek, Josef Kaválek, Dominik KOza, Zdeněk Ledvinka nejml., Zdeněk Ledvinka, Jiří Havel, Aleš Civín, Petr Zelenka, Petr Hajn a Robert Smolka.

Cvičení JSDH - nebezpečná látka Cvičení JSDH - nebezpečná látka Cvičení JSDH - nebezpečná látka

Cvičení JSDH - nebezpečná látka Cvičení JSDH - nebezpečná látka Cvičení JSDH - nebezpečná látka

Cvičení JSDH - nebezpečná látka Cvičení JSDH - nebezpečná látka


JUMP Park - výlet mladých hasičů

     V sobotu 27. března jsme si vyrazili zpříjemnit velikonoční svátky s hasičaty na půldenní výlet do pražského Jump parku. Výletu se zúčastnilo 23 dětí a 7 dospělých. Abychom se nemuseli mačkat v autech a hasičském Ivecu, zvolili jsme pohodlnější cestování pronajmutým autobusem od firmy Anexie. Do Prahy jsme vyrazili před devátou hodinou, abychom byli v deset připraveni začít řádit. V Jump parku jsme hopsali celé dvě hodiny, které byly suprové a velice unavující. Po občerstvení jsme opět nasedli do autobusu a vydali se na cestu domů. Cesta byla klidná, většina dětí spokojeně spinkala. Ještě jednou děkujeme řidiči Pavlu Nedvědovi, že si na nás udělal čas a bezpečně nás dovezl tam i zpět.

     Tímto výlete jsme chtěli dětem zpříjemnit prázdniny a ukázat, že celoroční činnosti není nutně jen o hasičských věcech. Jsme moc rádi, že děcka byla spokojena a nadšena.

JUMP Park - výlet mladých hasičů JUMP Park - výlet mladých hasičů JUMP Park - výlet mladých hasičů

JUMP Park - výlet mladých hasičů JUMP Park - výlet mladých hasičů JUMP Park - výlet mladých hasičů

JUMP Park - výlet mladých hasičů JUMP Park - výlet mladých hasičů JUMP Park - výlet mladých hasičů


Výměna čerpadel na přečerpávací stanici

12.3.2016

     Jednotka SDH Rynholec provedla formou brigády technickou pomoc pro obec. Jednalo se o výměnu čerpadel na přečerpávací stanici odpadních vod na Náměstí 1. Máje. Práce začaly již v 08:00 hodin, kdy fekální vozy pana Jungmana a společnosti Ravos odsály všechnu odpadní vodu a kal na dně a vyčistily stěny. Následně bylo ucpáno přívodní potrubí nafukovacím vakem, zapůjčeným od HZS Rakovník. Zhruba do 12:30 hodin byla odstraňována stará nefunkční technologie. Poté byly ukotveny nové kolejnice pro spouštění čerpadel do jímky a čerpadla na dně jímky za pomocí chemických kotev. Následně pan Havlík zapojil nová čerpadla do elektrické sítě a proběhla zkouška celé technologie.

     Poté se jednotka SDH přesunula na příjezdouvou silnici k ČLUZu, kde do cca 20. hodiny večerní čistila komunikaci. Celé brigády se zúčastnili členové jednotky - Petr Hajn, Zdeněk Ledvinka, Zdeněk Ledvinka nejml. Dominik Koza, Jan Kaválek, Luboš Frank a Jan Novotný.


Plnění odznaků odborností - mladí hasiči

27.2.2016

     Celoroční činnost mladých hasičů není jen o sportovních výkonech a požárních útocích, ale také o zvyšování vzdělávání mládeže v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a běžných rizik. Toto celoroční vzdělávání je také zohledněno v celkovém kritériu, který z nejlepších týmů pojede reprezentovat okres na krajské kolo. Proto se dne 27. února naši nejmladší zúčastini již II. společného okresního testování odznaků odborností. Na testování jsme vyrazili v počtu 11 žáčků.

     Svoji odbornost, na kterou se děti pilně připravovaly, plnily nejprve písemným testem o 15 - 20  otázkách a poté následovala ústní zkouška. Celé testování probíhalo v dopoledních hodinách na stanici HZS Rakovník.

     Mezi úspěšné plnitele se zapsali Roman Novotný, Václav Maršál a Kateřina Zímová jako preventista - junior. Andrea Ledvinková jako strojník - junior, Jiří Maršál a Jakub Chládek jako strojník, Nikol Jelínková, Hana Králová a Eliška Králová jako kronikářky, Barbora Králová a Barbora Novotná jako cvičitelky.

     Všem našim hasičatům gratulujeme.


Hasičský ples

20.2.2016

     V sobotu 20. února pořádal místní sbor dobrovolných hasičů v Rynholecké sokolovně tradiční Hasičský ples. K tanci zahrála kapela Víti Vávry - Viva song. Ples jsme zhodnotili jako velice zdařilý. Taneční parket byl plný a na sále jsme měli necelých 200 návštěvníků.

     Rádi bychom touto formou ještě jednou poděkovali všem sponzorům a spoluorganizátorům, díky kterým na účastníky čekala bohatá tombola. Dále děkujeme všem členům SDH, kteří se aktivně zapojili do příprav a to včetně mladých hasičů, kteří si v pátek dobrovolně prodloužili trénink, aby pomohli s výzdobou sálu. Příští rok se opět těšíme na shledanou.


Čistecký uzel - závody mladých hasičů

13.2.2016

     V sobotu 13. února se naši nejmladší zúčastnili letošních prvních závodů - Čisteckého uzle. Do Čisté jsme odjeli s družstvy mladších a starších hasičat, doplněni o psychickou a rozhodcovskou podporu z řad dorostu.

     V první řadě jsme se poprali se štafetou dvojic. Ta se pro naše starší stala "královskou disciplínou" a do dalšího klání jsme šli z první pozice. Další štafeta, která na nás čekala, byla již tradičně uzlová. Po sečtení všech bodů jsme získali pro kategorii mladší úžasné 4. místo a pro kategorii starších medailové 3. místo.

     Po příjezdu do Rynholce se někteří z nás rychlostí světla zapojili do Masupustního veselí, které pořádala kulturní komise obce za podpory OÚ Rynholec a s pomocí SDH Rynholec.

     Jsme moc rádi, že se první závody takto vydařily. Mladší jsou senzačně připraveni do další kategorie a mají chuť a zápal, jsou zvídaví a šikovní. Nejvíce jsme se ale báli, že omlazení staršího družstva bude pro nás v letošní sezóně lehkou překážkou, ale je vidět, že opak je pravdou. Úžasně jsme se semkli a pokračujeme na "vítězné" vlně, kterou začali v minulých letech naši (momentální) dorostenci.

     Jsme trénink od tréninku víc a víc hrdí na děcka, která v Rynholci máme. Jsou úžasní, zapálení, motivovaní a baví je hasičina. Je s nimi skvělá práce.

Čistecký uzel - závody mladých hasičů Čistecký uzel - závody mladých hasičů Čistecký uzel - závody mladých hasičů

Čistecký uzel - závody mladých hasičů Čistecký uzel - závody mladých hasičů Čistecký uzel - závody mladých hasičů


Odborný workshop - Prevence na Rakovnicku

30.1.2016

     Poslední lednová sobota byla ve znamení získávání zkušeností a navázání spolupráce s SDH Středočeského kraje v oblasti prevence. Odborný workshop pořádalo Okresní sdružení hasičů Rakovník spolu s členkou SDH Rynholec Zuzanou Strouhalovou, která se právě tímto počinem snaží o obnovení okresní odborné rady prevence.  Členové našeho SDH se tohoto workshopu také zúčastnili. Workshop byl úvodním setkáním pro preventisty obcí na Rakovnicku. Slyšeli jsme odborné přednášky od členů krajské odborné rady prevence o tom, jak má fungovat prevence na obci a tedy činnost preventistů obce. Dále jak funguje preventivně výchovná činnosti při HZS Středočeského kraje, což ocenili hlavně vedoucí mladých hasičů. Poslední přednáška se týkala funkce "technik ochrany obyvatelstva".

     Doufáme, že nově nabyté zkušenosti co nejdříve zúročíme i při další spolupráci s obcí, tentokrát v oblasti prevence.

 


Výroční valná hromada SDH Rynholec

  9.1.2016

     Jako každý rok, tak i v tom letošním se místní doprovolní hasiči sešli, aby shrnuli činnosti SDH za rok 2015. Valná hromada se konala v místnmí sokolovně. Mezi hosty se objevili kolegové z okolních sborů, zástupci HZS Středočeského kraje a také zástupce sdružení hasičů okresu Rakovník.

     Výroční schůze začala v 16:00 hodin proslovem a uvítáním starosty SDH Petra Hajna. Po přečtení zpráv o činnosti SDH, kolektivu mladých hasičů a jednotky obce proběhlo přivítání nových členů do sboru. Jsou jimi Jakub Krob a Zuzana Strouhalová. Dále proběhlo předání ocenění a vyznamenání. Ocenění Okresního sdružení za věrnost (10 let u sboru) získal Jan Kaválek a Petra Nedvědová, nejvyšší vyznamenání získal Rudolf Nedvěd za 50 let činnosti u sboru a může se tedy pyšnit čestným oceněním a celoživotním přínosem. Dalšími oceněnými byli Jana Ledvinková, Zdeněk Ledvinka st., Jana Drábková a Petr Drábek. Ti získali poděkování a ocenění za činnosti ve sboru. Nutno podotknout, že výše zmiňovaní po dobu několika let stáli za chodem sboru. Neméně podstatným poděkováním, které bylo uděleno starostou SDH a vedoucími družstev mladých hasičů, bylo ocenění za příkladnou celoroční činnost v kolektivu, týmovou práci a skvělé výsledky. Toto ocenění obdrželo všech 35 členů kolektivu mladých hasičů.

     Po ukončení výroční schůze byla volná zábava, kde k posezení a tanci zahrál p. Běloušek. Tím byl oficálně ukončen ro 2015 a my bychom rádi poděkovali obecnímu úřadu za podporu a spolupráci, dále všem členům za aktivní činnost a našim nejbližším za toleranci lásky k hasičině.


Sběr elektroodpadu

     Vánoce máme hezky za sebou a před námi je další rok plný očekávání a nových příběhů. Naši hasiči však nezahálí a v PÁTEK 8. LEDNA OD 16:00 HODIN proběhne v rynholecké hasičárně sběr vysloužilého elektroodpadu v rámci projektu – Recyklujte s hasiči. Budeme rádi za každý prostředek, který můžeme nadále nechat ekologicky zlikvidovat.
     Chraňme naši přírodu společně.
www.recyklujteshasici.cz


Čištění okapů na bytovém domě

     V listopadu provedla jednotka SDH Rynholec pravidelné každoroční čištění okapů na bytovém domě.

Čištění okapů na bytovém domě Čištění okapů na bytovém domě Čištění okapů na bytovém domě Čištění okapů na bytovém domě


Brigáda - úklid pod Starým zámkem

     SDH Rynholec uspořádalo na pátek 14. 11. 2014 od 15:30 brigádu, v rámci které malí hasiči a hasičský dorost uklidili cestu pod Starým zámkem a část přilehlého lesa. Posbírali více jak 10 pytlů odpadků.

Brigáda Brigáda Brigáda

Brigáda