SDH Rynholec

AED

     Naše výjezdové vozidlo je od 24. listopadu 2019 vybavena AED (automatický externí defibrilátor). Souběžně s pořízením tohoto vybavení proběhl i kurz na záchranu života za mimořádkých událostí, kterého se zúčastnilo 11 členů výjezdové jednotky.

AED AED AED AED