Zásahy

Zásahy v roce 2022

     Dne 30.1.2022 v 6:31 byla jednotka vyslána na padlý strom na pozemní komunikaci 606. Na místě události jsme odstranili strom z vozovky a komunikaci jsme zametli.

     Dne 30.1.2022 byl jednotce vyhlášen druhý poplach v 20:08. Po příjezdu na místo události zjištěn požár udírny ve sklepních prostorech rodinného domu který byl zakouřený. Jednotka provedla evakuaci rodiny v horním patře z důvodu zakouření. Na odvětrání byla nasazena přetlaková ventilace. Hašení ve sklepním prostoru probíhalo v dýchací technice. Po uhašení požáru a kontroly termokamerou byl zásah ukončen. Na místě JSDH Rynholec, HZS Stochov, HZS Kladno.

     Dne 10.3 ve 13:11 byla jednotka vyslána k požáru trávy v sadu směrem k ČLUZu. Jednotka zasahovala několika proudy C. Na místě HZS Stochov, JSDH Rynholec, Nové Strašecí, Lany.

     Dne 12.3. v 16:24 byla naše jednotka vyslána k požáru travního porostu do obce Čelechovice. Na místě jednotka zasahovala proudem C. Po likvidaci se jednotky vrátily zpět na základnu. Na místě JSDH Rynholec, Nové Strašecí, Lany, Smečno.

     Dne 17.3 v 10:37 vyjela jednotka k požáru agregátu na Stochov. Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka ze Stochova. Vzhledem k tomu že se jednalo jen o malé zahoření agregátu byla jednotka velitelem zásahu poslána zpět na základnu.

     Dne 11.5 v 17:20 vyjela jednotka k požáru do Tuchlovic. Jednotka vyjela s Tatrou CAS 20 v počtu 1+2 k místu události. Na místě jsme na pokyn velitele zásahu zasahovali v dýchací technice a doplňovali vodu do Stochovské CAS. Zároveň jsme vyjeli s Ivecem DA 1+2 ke zřízení čerpacího stanoviště do Srb kde jsme doplňovali cisterny vodou. Po ukončení události a zabalení materiálu jsem se odebrali na svou základnu.

     Dne 12.5 v 17:40 vyjela jednotka s Tatrou CAS 20 k požáru na Stochov. Po příjezdu na místo události již zasahovala profesionální jednotka ze Stochova. Jednalo se o spálené jídlo na sporáku. Po domluvě s velitelem zasahu jsme se vrátili zpět na základnu.

     Dne 17.5 v 19:45 jsme vyjeli s Ivecem DA a psovodem Martinou a jejím pejskem Terkou k pádu domu v rekonstrukci kvůli prohledání sutin aby bylo vyloučeno že pod sutinami nezůstala žádná osoba. Po prohledání psy a domluvě s velitelem zasahu jsme se vrátili zpět na základnu.

     Dne 21.5 ve 21:32 vyjela jednotka s Tatrou CAS 20 k požáru do obce Lužná v počtu 1+4. Na místě události jsem se řídili pokyny velitele zásahu. Naši členové zasahovali v dýchací technice. V budově byla zaparkována dodávka a jednalo se o dílnu kde se nacházeli i provozní kapaliny do zemědělské techniky. Na místo požáru jsme pokládali těžkou pěnu dále jsme rozebírali střešní konstrukci a podíleli se na celkové likvidaci požáru. Po likvidaci požáru a zabalení materiálu jsme se mohli vrátit zpět na základnu. Na místě zůstala na dohlídku místní jednotka Lužná. Návrat na základnu byl v 1:45.

     Dne 26.5. Vyjela jednotka s DA Iveco k převozu ukrajinských uprchliků z Prahy do Příbrami.

 

     Dne 4.7. Vyjela jednotka na likvidaci obtížného hmyzu v obci Rynholec. Po odstranení hnízda ze štítu domu se jednotka vrátila zpět na základnu.

     Dne 16.7 v 5:30 vyjela jednotka na střídání hasičů na likvidační a dohašovací práce v areálu Poldi v počtu 1+3. Návrat na základnu cca 11:00.

     Dne 11.9 v 16:10 byla vyslána naše jednotka spolu se psovodkou Martinou k pátrání po ztraceném houbaři. Po dojetí na místo události byl houbař nalezen hlídkou PČR a preventivně předán ZZS. Naši členové se vrátil zpět na základnu.

     Dne 27.10 v 17:21 jsme vyjeli spolu s jednotkou HZS Stochov k úniku PHM. Po úklidu komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.

     Dne 2.12 v 15:15 jsme vyjeli k požáru stohu s technikou DA Iveco. V Srbči na požární nádrži jsme zřídili čerpací stanoviště pro doplňování cisteren. Po zřízení čerpacího stanovište, kde zůstala obsluha přenosné motorové stříkačky, se zbytek jednotky vydal na místo požáru. Z kde jsme se střídali s ostatními u vodních proudů. Na místě požáru probíhalo převážení hořících balíků sena a ochlazování přístřešku pro koně. Po převozu balíků bylo rozhodnuto že se může čerpací stanoviště zrušit a naše jednotka se mohla vrátit zpět na základnu. Příjezd na základnu okolo 20:00.

     Dne 3.12 jsme na žádost KOPIS vyjeli s Ivecem a naší psovodkou Martinou k události ke které došlo v Bečově nad Teplou. Na místo události byl povolán ještě psovod od Městské policie hlavního města Prahy kvůli vyloučení že se pod propadlou podlahou nenachází žádná živá osoba musí místo ohledat nezávisle na sobě dva psi. Po ohledání místa bylo zjištěno že se v objektu nenachází žádná osoba a tak jsme se vrátili zpět na základnu.

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

 

 


Zásahy v roce 2021

- 13.1.2021 - Technická pomoc, spoupráce se složkami IZS. Jednotka pomáhala v Hořešovicích při pátrání po pohřešovaném muži.

- 23.5.2021 - Požár výškové budovy v Novém Strašecí, kde jednotka poskytla pomoc osobě, která se nadýchala kouře. Následně byla předána do péče zdravotníkům

- 28.6.2021 - Technická pomoc Tetín. Společně s psovody vyjela jednotka na sutinové vyhledávání osob do Tetína, kde došlo k sesunu cca 30 m dlouhé zdi

- 16.7.2021 - Technická pomoc Stochov. Jednotka vyslána na pomoc při čerpání vody ze zatopených přízemních bytů

- 31.7.2021 - Jednotka vyjela na požár v místním rašeliništi, kde došlo k zahoření plochy o ploše asi 100 m2

- 20.8.2021 - Technická pomoc Rynholec. Na náměstí 1. máje došlo k pádu větve na zaparkovaný automobil. Po odstranění větve bylo ještě provedeno preventivní opatření na stromě, kde byla odstraněna ještě další větev, u které hrozilo, že se také odlomí.

- 21.9.2021 - Jednotka se zúčastnila taktického cvičení v areálu ČLUZ. Námětem cvičení byl požár uhelného sila.

- 30.9.2021 - Požár nízké budovy Kounov. Jednotka byla vyslána na požár do obce Kounov, kde došlo k zahoření kůlny. Na místě prováděna opatření k zabránění rozšíření požáru na poblíž zaparkované automobily.

- 16.10.2021 - Požár lesní porost. Jednotka vyjela na nahlášený požár lesního porostu v katastru obce Lány, poblíž hájovny Píně. Na místě zjištěno, že se jedná pouze o nenahlášené ohniště v lese.

- 28.10.2021 - Jednotka v průběhu dne vyjela celkem čtyřikrát. 3x se jednalo o spadlý strom z důvodu silného větru a jednou pomoc při zajištění větrem poškozené střechy.

- 15.11.2021 - Požár výškové budovy ve Stochově.

- 16.12.2021 - Požár nízké budovy v Novém Strašecí.

Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021

Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021

Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021 Zásahy v roce 2021


Zásahy v roce 2020

- 1.1.2020 - Na první výjezd roku vyjela naše jednotka 15 minut po půlnoci do obce Lány. Jednalo se o požár křoví.

- 5.2.2020 - V 7:35 vyjížděla jednotka k padlému stromu, který ležel na odbočcee z Nového Strašecí do Rynholce. Strom jsme odstranili z komunikace a vrátili se zpět na základnu.

- 8.2.2020 - Jednotka psovodů byla vyslána na vyhledání pohřešované osoby do obce Nižbor. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že osobu právě přivedli domů. Po potvrzení této informace se jednotka vrátila na základnu.

- 13.3.2020 - V 10:20 jednotka vyjela na strom spadlý na elektrické vedení k bývalé haldě na "Armádě". Místo bylo zajištěno a zabezpečeno do příjezdu energetiků.

- 14.3.2020 - Osm členů se zůčastnilo prořezávání stromů v parku vedle hasičské zbrojnice a před sokolovnou. Vzhledem k nové navážce hlíny, čerstvě zaseté trávě a intenzivním dešťům v předchozích dnech nebylo možné zajet před sokolovnu se štěpkovačem, a tak jsme prozatím nařezané křoví shromáždili na hromadu a rozhodli se, že se na tuto oblast zaměříme jště jednou. V parku u hasičárny byla práce jednodušší. Stromy, které měly být vykáceny, byly označeny a větve jsme také mohli hned štěpkovat. Práce trvala od 8 do 16 hodin.

- 5.4.2020 - V 18. hodin vyjela jednotka na pomoc při pátrání po 6 letém chlapci do Jílového.

- 14.4.2020 - Jednotka začala na žádost starosty obce s desinfekcí vybraných veřejných míst. Jednalo se především o kontejnerová hnízda, zastávky autobusu a vlaku, lavičky, odpadkové koše a zábradlí u dolní prodejny. Tato činnost byla prováděna každé úterý až do konce jarního nouzového stavu. Každý cyklus zabral cca 1,5 hodiny.

- 15.5.2020 - Jako každý rok vyčistila jednotka okapy na bytovém domě. Za pomocí nastavovacích žebříků byly vyčištěny žlaby i okapové sovdy od napadaného listí a mechu.

- 22.5.2020 - Jednotka byla vyslána na požár lesní hrabanky do obce Tuchlovice. Po příjezdu na místo bylo nataženo dopravní vedení z příjezdové cesty k CAS, která zásobovala požářiště vodu. Do naší CAS byla dovážena voda kyvadlovou dopravou. Všichni členové naší jednotky se střídali s ostatními sbory na proudech. Vzhledem k rozsahu požáru bylo po 20 minutách vysláno i naše druhé vozidlo ke zřízení čerpacího stanoviště v Srbech. Po uhašení bylo rozhodnuto o návratu všech jednotek na základnu, kromě jednotky SDH Lhota, která zůstala přes noc na kontrolu požářiště.

- 26.6.2020 - Jednotka vyjela na spadlé stromy mezi Rynholcem a Hořkovcem. Po rozřezání a odklizení stromů byla komunikace opět zprovozněna a jednotka se vrátila na základnu.

- 20.7.2020 - Jednotka vyjela na likvidaci zlomeného stromu po silném větru. Strom byl nahnutý nad soukromý pozemek a hrozil pád na rodinný domek. Jednotka provedla za pomoci nastavovacích žebříků a motorové pily odvětvení stromu, a poté byl strom stáhnut na komunikace, kde byl následně zlikvidován.

- 29.7.2020 - Jednotka vyjela k vykládce ochranných pomůcek do Kladna.

- 29.7.2020 - Další pomoc při vykládce ochranných pomůcek v Kladně

- 30.7.2020 - Jednotka byla vyslána operačním důstojníkem na požár kombajnu mezi obcemi Stochov a Kačice. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka ze Stochova a Nového Strašecí.

- 31.7.2020 - Jednotka byla vyslána k požáru pole. V průběhu cesty bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

- 4.8.2020 - Jednotka vyjela k požáru do Nového Strašecí. Po příjezdu na místo se naši členové zapojili v dýchací technice do likvidace požáru, kde byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Na místo vyjelo i naše druhé vozidlo ke zřízení čerpacího stanoviště na rybníku nedaleko místa požáru. Po rozebrání střešní konstrukce a dohašení skrytých ohnisek se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

- 12.8.2020 - Jednotka byla vyslána k záchraně zvířat v drůbežárně kvůli výpadku elektřiny. Na místě jsme nasadili přetlakovou ventilaci do otevřených vrat a skrápěli okolí drůbežárny z čerpacího stanoviště v obci Ledce. Cca po hodině se povedlo obnovit dodávku elektřiny a jednotky mohly zásah ukončit.

- 5.10.2020 - Jednotka provedla pravidelnou údržbu okapových žlabů a svodů na bytovém domě.

- 17.10.2020 - Pustili jsme se do opravy hasičské zbrojnice, do které zatékalo v zadní části mezi garážovým stáním a bývalou prodejnou. Rozebrali jsme starou střechu a za pomoci několika OSB desek vyrobili novou. Na desky byl pak nanešen asfaltový nátěr a nalepena hydroizolační lepenka. Střecha byla oplechována a utěsněna tmelem. Oprava zabrala celkem 2 dny.

- 19.10.2020 - Opět jsme na žádost starosty obce začali s desinfekcí vybraných míst v obci. Desinfekce probíhá každé úterý dodnes.

- 26.11.2020 Jednotka byla vyslána na pomoc při pátrání po pohřešované osobě. Jednotka vyjela včetně psovodů. Po příjezdu na místo jsme dostali informace o hledané osobě a zapojili se do pátrání. Asi po 10 minutách bylo ze strany PČR nahlášeno, že je osoba nalezena a jednotka se tedy mohla vrátit na základnu.

Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020

Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020

Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020

Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020

Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020 Zásahy v roce 2020

 


Zásahy v roce 2019

- 2.1.2019 - zapadlý kamion v ulici "Nad Rybníkem". GPS ho zahnala pod viadukt, kam se nevešel, při couvání ho ledovka stáhla do příkopu a kamion zapadl

Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019


- 9.3.2019 - zahoření sazí v komínovém tělese v Rynholci
- 24.6.2019 - taktické cvičení v budově ZŠ Nové Strašecí

Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019


- 28.6.2019 - požár lesní hrabanky mezi obcemi Mšec a Srbeč o velikosti cca 400 - 500 m2

Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019


- 1.7.2019  - zahoření rašeliny cca 50 x 50 m, na místě vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu, po dohašení jednotka zůstala přes noc jako dohled a průběžně prověřovala požářiště termokamerou.

Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019


- 4.7.2019  - požár v Lánech. Po skončení zásahu byla jednotka přeposlána opět na rašelinu, kde byl zjištěn požár o velikosti cca 10 x 10 m
- 25.7.2019 - požár neposekaného pole v k.ú. Tuchlovice

Zásahy v roce 2019


- 28.8.2019 - výjezd k propadlému kanálu u přejezdu ČD v Rynholci
- 5.12.2019 - požár kotelny RD v Rynholci

Zásahy v roce 2019


- 13.12.2019 - požár na zahradě RD v Lánech (kůlna)

Zásahy v roce 2019 Zásahy v roce 2019


Další výjezdy v roce 2018

- 4.5.2018 - jednotka vyslána k železniční trati, v jejíž bezprostřední blízkosti se měly nacházet kozy :-). Po příjezdu byly kozy již zahnány zpět do výběhu.
- 6.5.2018 - požár lesa v katastru obce Lány, rozloha cca 50 x 50 m

Další výjezdy v roce 2018


- 18.5.2018 - požár porostu mezi Stochovem a Rynholcem (planý poplach)
- 29.5.2018 - padlý strom v kopci nad Rynholcem. Strom byl rozřezán a komunikace uklizena.
- 30.5.2018 - požár hromady trávy v katastru obce, uhašen pomocí vysokotlaku

Další výjezdy v roce 2018


- 9.6.2018 - nouzové zakrytí střechy po jejím poškození silným větrem v k.ú. Stochov

Další výjezdy v roce 2018


- 16.6.2018 - požár chaty u Stochova, na místě zjištěno neohlášené pálení.
- 14.7.2018 - drobný požár odpadu na ekologické skládce v obci Rynholec
- 21.7.2018 - likvidace obtížného hmyzu na dětském hřišti v Rynholci (vozí hnízdo v zemi). Hnízdo zlikvidováno, druhý den provedena opětovná kontrola.
- 30.7.2018 - požár lesa malého rozsahu za Lánským zámkem
- 31.7.2018 - požár pole v katastru obce Kačice ve směru na Srby o velikosti cca 20 x 20 m. Za pomoci druhého vozidla (Iveco) bylo zřízeno čerpací stanoviště u rybníka v Srbech. Cestou zpět jednotka našla na vozovce rozlitý olej, který následně z vozovky odstranila

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 12.8.2018 - požár zahradního domku na Stochově. Zásah proveden za použití dýchací techniky společně s hasiči ze Stochova, následně byl z domku vyklizen ohořelý materiál a dohašena ohniska. Nakonec byl ještě prostor zkontrolován termokamerou

Další výjezdy v roce 2018


- 20.9.2018 - požár lesního porostu v Novém Strašecí o velikosti cca 50 x 100 m

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 23.9.2018 - padlý strom do vozovky mezi Slovankou a Rynholcem. Po uklizení vozovky zůstala na příkaz operačního střediska v pohotovosti kvůli silnému větru. V noci pak jednotka vyjela do Chráštěn u Rakovníka, kde vítr strhl několik střech. Následně po obci jednotka ještě uklidila několik spadlých stromů

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 24.9.2018 - jednotka vyslána ke stromu, u kterého bylo nebezpečí, že spadne do kolejiště.
- 4.10.2018 - požár rodinného domu v Novém Strašecí (planý poplach)
- 17.11.2018 - požár hromady trávy v Rynholci

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 27.11.2018 - taktické cvičení v lomu ČLUZ společně s HZS Stochov. Simulace vyprošťování zavalené osoby

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 30.11.2018 - požár půdní vestavby na Stochově (planý poplach)
- 3.12.2018  - taktické civičení na Stochově - simulovaný požár knihovny

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


Požár v k.ú. Rynholec bezdomovci

     Dne 7.4.2018 v 19:53 hodin byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru v blízkosti obce Stochov. Jednotka vyjížděla 2 minuty od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Stochov. Naše jednotka začala okamžitě doplňovat vodu do vozidla CAS jednotky ze Stochova. Několik členů v dýchací technice připojilo druhý útočný C proud a začalo s likvidací požáru. Při zásahu došlo k explozi několika tlakových lahví. Naší jednotkou bylo zřízeno čerpací stanoviště. Osobám na místě bydlících bylo poskytnuto ošetření rychlou zdravotnickou službou. Po uhašení požáru, kolem 22. hodiny, se jednotky vrátily na své základny. Naše jednotka, vzhledem k tomu, že požár byl na katastru obce Rynholec, byla ještě 2x  zkontrolovat požářiště, jestli v hromadě ohořelých věcí nezůstalo nějaké skryté ohnisko. Protože nebylo nic nalezeno, byl výjezd kolem půlnoci ukončen. Druhý den jsme na žádost operačního střediska dovezli lidem na místě užitkovou vodu.

Požár v k.ú. Rynholec Požár v k.ú. Rynholec Požár v k.ú. Rynholec

Požár v k.ú. Rynholec Požár v k.ú. Rynholec


Výjezd k nehlášenému pálení

     Dne 24.3.2018 po 12. hodině byla jednotka SDH Rynholec vyslána k blíže nespecifikovanému požáru v lokalitě na tzv. Armádě. Jednotka dorazila na místo společně s HZS Stochov. Zde bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení dřevního odpadu z kácení stromů, které však nebylo nahlášeno na operační středisko.


Požár nízké budovy Stochov

     Dne 9.3.2018 byla jednotka SDH Rynholec vyslána operačním důstojníkem k požáru bytu ve Stochově. Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS Stochov. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zapomenutý kastrůlek na plotně. Poté byla jednotka povolána zpět na základnu.


Požár nízké budovy v Novém Strašecí

     Dne 25.2.2018 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru nízké budovy do Nového Strašecí v Křivoklátské ulici. Po příjezdu na místo události bylo zjištěn požár menšího rozsahu v opuštěné budově - stará dřevěná bouda. Naše jednotka roztáhla dopravní vedení od CAS a po rozstřihnutí plotu začala hasit společně s jednotkou SDH Nové Strašecí. Po uhašení požáru se jednotky vrátily na základnu.

Požár nízké budovy v Novém Strašecí


Orkán Herwart

     V průbněhu orgán Herwart 29.10.2017 bylo evidováno celkem 19 událostí, z toho 10 událostí proběhlo v katastru obce Rynholec. Zásahy trvaly celý den. Jednalo se o tyto výjezdy:

*18* 8:42 –Fireport. Technická pomoc, odstranění stromu –vícenásobný zásah

- Ul . Strašecká , Rynholec - odstranění padlého stromu přes komunikaci.

*19* 8:57 – ul. Za Školou Rynholec- úklid a zebezpečení poškozeného zahradního domku

*20* 9:15 – ul. Vodárenská, Rynholec – průzkum- nezajištěná trampolína. ( Bez zásahu)

*21* 9:19 – ul. Hornická , Rynholec- odstranění ulomené  větve stromu naproti krámu zprujezdnění komunikace+ uklid

*22* 9:35 –ul. V Brance č.p 314 – odstranění padlého smrku přes komunikaci ,rozřezání , úklid a zajištění průjezdnosti.

*23* 9:45 – ul. Strašecká – odstranění padlého stromu přes komunikaci, úklid a průjezdnost.

*24* 10:30- ul. Hornická , Rynholec další strom přez pozemní komunikaci rozřezání+ úklid + zprůjezdnění pozemní komunikace

*25* 11:55 –ul. Za Školou č.p 420– technická pomoc – oprava spadlých tašek

*26* 12:10 – ul. Za Školou – průzkum okolí- upozornění místních obyvatel na poškozenou střechu ( bez.č.p)

*27* 14:20 ul. Ke Dvoru, Rynholec – technická pomoc- zabezpečení výlezového otvoru střechy.

*28* 15:00 Spolupráce s JSDH Lhota ul. Hřbitovní 204, Tuchlovice – Karlovarská 20 – poškozená střecha

*29*- Ul. U staré Školy, Tuchlovice – průzkum- padlý strom a poškozený plot na soukromém pozemku ( bez zásahu) –návrat na základnu

*30* 15:35 Fireport – Technická pomoc Kam.Žehrovice 460

-Ul. Horní Kam.Žehrovice 460 – hlášena uvolněná plechová střecha.

*31* 15:50 –směr Libušín Důl  padlý strom přes pozemní komunikaci-(odstranění) PKL810

*32* 15:55-směr Libušín Důl-Kačice přes pozemní komunikaci-(odstranění)PKL811

*33* 16:20 Hlášení oper. Střediska – Požár RD Lužná

Ul. Prostřední 584 Lužná – padlé dráty na střechu RD . Jiskření - (bez zásahu)

*34* 16:40 – Horácká lísa- průzkum

16:45 – průzkum padlé stromu na vedení el. Náhlašeno HZS Rakovník a předáno k řešení Energetikům.

*35* 16:50- Horácká lísa- průzkum- křižovatka za Rudou padlý strom na plot zasahuje do pozemní komunikace…odstraněn z pozemní komunikace a po domluvě s majitelem pozemku ze kterého strom padl byl ponechán zbytek sromu na pozemku.

*36*17:10 – Penny Market Nové Strašecí 1196

- Vyvrácený strom na parkovací ploše. Zajištění komunikace a bezpečnosti provozu, rozřezání padlého stromu, úklid

17:20 – rozřezání a odstranění dalších dvou stromů z parkovací plochy

17.30 – Návrat na Základnu 

Orkán Herwart Orkán Herwart Orkán Herwart

Orkán Herwart Orkán Herwart Orkán Herwart


Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice

     Dne 20.10.2017 v 18:43 hodin byl jednotce SDH Rynholec vyhlášen poplach - požár třídíci linky ve společnosti Rumpold v Kamenných Žehrovicích. Po příjezdu naší jednotky na místo byla hala zasažena mohutným požárem. Naši členové se za použití dýchací techniky zapojili do hašení a střídali se u vodních proudů. Následně, po vyprázdnění cisterny, se přesunuli i s cisternou k rybníku, kde dále zajišťovali doplňování vody pro ostatní zásahová vozidla. Vzhledem k rozsáhlému požáru byla nasazena i přenosná stříkačka z DA Iveco. Naši členové se u požáru střídali až do cca 14. hodiny v sobotu 21.10., a poté se jednotka vrátila na základnu. Na místě zasahovalo několik jednotek jak profesionálních tak dobrovolných hasičů, včetně záchranného útvaru ze Zborohu s Traktorbagrem. Tento zásah patří v naší jednotce mezi největší a nejtěžší za tento rok.

Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice Požár ve firmě Rumpold Kamenné Žehrovice

https://kladensky.denik.cz/pozary/v-kamennych-zehrovicich-hori-v-objektu-na-zpracovani-plastu-20171020.html


Vyproštění zvířete ze studny

     Dne 20.10.2017 v 15:21 hodin byla vyslána jednotka SDH Rynholec ze strany KOPIS Kladno na záchranu osoby nebo zvířete z jímky. Jednotka dorazila na místo do 5 minut od vyhlášení poplachu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se naštěstí nejedná o člověka, ale o ovci, která se propadla do bývalé jímky v areálu bývalého kravína. Vzhledem k tomu, že v jímce bylo cca 3 m vody, při příjezdu jednotky SDH na místo byla již ovce utopená. Za pomocí nastavovacích žebříků a lana bylo tělo ovce vytaženo a předáno majiteli. Majitel pozemku byl vyrozuměn o události, aby mohl jímku zabezpečit, aby nedošlo k další podobné události. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu


Zahoření trávy

     18.5.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k zahoření travního porostu v Pecínově. Po příjezdu na místo se jednotka připojila k HZS Stochov a SDH Nové Strašecí a společnými silami byl požár uhašen.


Požár trávy - Stochov

     Dne 14.6.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru trávy na Stochov. PO příjezdu na místo již byl požár lokalizován ze strany HZS Stochov


Požár skládka

     2.6.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru skládky. Došlo k povrchovému zahoření odpadu. Z apomoci dvou "C" proudů byl požár uhašen. Po prolití odpadu se jednotka vrátila na základnu.


Požár kůlny Stochov

     Dne 28.4.2017 v 05:31 hodin byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru kůlny na Stochově, část Honice. Jednotka vyjela do 5 minut od vyhlášení a na místo dorazila jako druhá po HZS Stochov. Po příjezdu za pomocí C proudu a dýchací techniky zřídili druhý útočný proud a zároveň doplňovali cisternu pro HZS Stochov. Po příjezdu SDH Lány byla z jejich strany doplňována i naše cisterna. Po uhašení požáru byl objekt odvětrán přetlakovou ventilací a po odpaření a proměření termokamerou se jednotky vrátily zpět na své základny.


Požár křoví a trávy

     Ve čvrtek 4.5.2017 vyjela jednotka SDH Rynholec k modelářeskéju letišti mezi Lány a Rynholcem, kde došlo k požáru travního porostu. Požár se během cca půl hodiny podařilo uhasit a jednotka se vrátila na základnu.

Požár křoví a trávy Požár křoví a trávy


Požár klestí

     Dne 20.3. v 18:54 hodin vyjela jednotka SDH Rynholec k požáru hromady po pálení klestí, která byla nedbale uhašena. Po prolití hromady vodou se jednotka vrátila na základnu.


Neohlášené pálení na soukromém pozemku

     Dne 7.3. byla jednotka SDH Rynholec vyslána operačním důstojníkem k oznámenému požáru v k.ú. Rynholec. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že s ejednalo o neohlášené pálení na soukromém pozemku pod dohledem majitele. Po domluvě s velitelem zásahu HZS Stochov se jednotka vrátila na základnu.


Požár skládky

    V pondělí 27.2.2017 vyjela jednotka SDH Rynholec opětovně k zahoření skládky. PO uhašení zůstala jednotka na místě strážit požářiště. V noci došlo znovu k rokzhoření skládky a bylo potřeba přivolat další jednotky. Hašení a odvážení odpadu probíhalo až do středečních hodin.


Požár lesního porostu

     Dne 1.3.2017 vyjela jednotka k požáru v lesním porostu ve směru na Hořkovec. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zbytky po pálení větví. Po uhašení požáru se jednotka vrátila na základnu


Požár skládky

     Dne 11.2.2017 byla jednotka SDH Rynholec vyslána k požáru skládky. Jednotka vyjela do 5 minut od vyhlášení poplachu a na místě bylo zjištěno, že skládka hoří plamenem na ploše cca 50 x 50 m. Naše jednotka požár uhasila. Na místě byly dále přítomny jednotky HZS Stochov, SDH Lány a Nové Strašecí. Po uhašení požáru zůstala naše jednotka na místě a prováděla dohled nad požářištěm. Druhý den byly odpadky odbagrovány a za pomoci ostatních jednotek byl zbytek skládky za pomocí kyvadlové dopravy vody dohašen. Celý zásah trval cca 62. hodin. Všem zúčastněným děkujeme.

Požár skládky


Technická pomoc

     Dne 21.Ledna byla naše jednotka požádána starostou obce Rynholec o požární asistenci při plánovaném utkání na fotbalovém hřišti v Rynholci kdy se zde odehrály přátelské utkání mezi AC Sparta Praha - FK Teplice a AC Sparta Praha - FK Ústí nad Labem. Vzhledem k předpokládanému příjezdu většího počtu diváku naši členové zajišťovali koordinaci vozidel na parkoviště připravené na poli za hřištěm ve spolupráci s Policií ČR a Obecní policií Nového Strašecí. Po zaparkování všech vozidel se členové přesunuli na fotbalové hřiště kde dohlíželi na fotbalové utkání. Po ukončení utkání se jednotka vrátila na svou základnu. Na prvním zápasu bylo podle odhadů cca 1.000 diváků, na druhém kolem 500. Zúčastnil se: Koza Dominik, Ledvinka Zdeněk, Frank Luboš, Civín Aleš, Maršál Jiří, Vítězslav Jícha, Kaválek Jan,Černý Adam, Russe Jan, Taterová Veronika, Taterová Martina

Technická pomoc Technická pomoc


Zahoření komína

     11.1.2017 - v 8:21 h byl naší jednotce nahlášen poplach. Jednotka vyjela do 3 minut od vyhlášení poplachu v počtu 15. Po příjezdu na místo byl události byl naší jednotkou proveden průzkum a vyrozumění obyvatel domu. Komín již nehořel plamenem a proto bylo vyčkáno příjezdu HZS Stochov, kteří za pomoci kominického nářadí vyčistili komín od žhavých sazí. Po proměření termokamerou se jednotky vrátily na své základny.

Zahoření komína


Taktické cvičení Mšec

     8.1.2017     - Pět členů výjezdové jednotky se zúčastnilo cvičení na záchranu tounoucího na zamrzlé vodní hladině. Krátce před 9. hodinou vyrazili členové do obce Mšec, kde bylo zřízeno převlékací stanoviště a všechny jednotky byly proškoleny a seznámeny s věcmi i postupy potřebnými pro odbornou i laickou pomoc. Pak přišla na řadu i praktická část, kdy si naši členové oblékli suché obleky a za pomoci instruktora z HZS Slaný si vyzkoušeli záchranu tonoucího.

Taktické cvičení Mšec Taktické cvičení Mšec Taktické cvičení Mšec

Taktické cvičení Mšec Taktické cvičení Mšec

     3.1.2017     - Jednotka SDH Rynholec za použití nastavovacích žebříků vyčistila okapy na bytovém domě.

 


Požár OA

     10.1.2017 - ve 3.19 h byla naše jednotka vyslána k požáru zaparkovaného osobního automobilu do ulice Na Lauře. Jednotka vyjela do 6ti minut od vyhlášení poplachu a na místě zasahovala jako první. Přesto bylo vozidlo zcela zničeno požárem. Byl nasazen vysokotlak prou a za pomoci vody s pěnou bylo vozidlo uhašeno. Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na rodinný dům. Po uhašení bylo vozidlo jednotkou HZS Stochov proměřeno termokamerou. Podle vyšetřovatele HZS byla důvodem požáru technická závada.

Požár OA Požár OA Požár OA Požár OA

Požár OA Požár OA


Zásahy SDH Rynholec v roce 2014

     V roce 2014 byla výjezdová jednotka SDH Rynholec vyslána operačním střediskem k následujícím událostem:

- 10. 12. 2014 - požár ve sklepě bytovky ve Stochově

- 23. 7. 2014 - požár stohu

- 13. 7. 2014 - požár v průmyslové zóně u Rynholce - skládka pneumatik

- 28. 6. 2014 - požár trávy u lesa v k.ú. Rynholec

- 21. 6. 2014 - požár trávy mezi benzinovou čerpací stanicí a kolejemi v k.ú. Rynholec

- 11. 6. 2014 - požár skladu polystyrenu v Rynholci

- 28. 3. 2014 - požár RD v ulici V Brance, Rynholec

- 1. 1. 2014 - požár domu v Kalivodech


Požár v zastávce ČD Rynholec

     13. 3. 2013 vyjela jednotka SDH Rynholec k požáru v místní železniční zastávce. Na místě zjištěno, že došlo k požáru v odpadkovém koši.


Požár v Rynholci

     26. 2. 2013 došlo k požáru  v Rynholci, nám. 1. máje čp. 82, kde hořela kůlna. Požár se naštěstí podařilo velmi rychle zlikvidovat, takže škody nebyly nijak výrazné.

Požár v Rynholci Požár v Rynholci Požár v Rynholci

Požár v Rynholci


Požár kotelny v Čelechovicích

     12. 12. 2012 vyslal operační důstojník jednotku SDH Rynholec k požáru nízké budovy v Konopasské ulici v Čelechovicích. Na místě bylo zjištěno, že došlo k pořáru sklepa, ve kterém byla také kotelna a sklad uhlí. Požár se podařilo společnými silami profesionálních hasičů Stochov a SDH Rynholec a Lány lokalizovat a zlikvidovat.


Požár bytu v Novém Strašecí

     29. 9. 2012 byl SDH Rynholec vyslán k požáru bytu v Novém Strašecí, ul. Ke stadionu, kde se kouřilo z oken i dveří. Nakonec se jednalo o připálený rendlík a k žádným velkým škodám nedošlo...


Požár chaty Stochov

   Dne 1. 3. 2012 byla vyslána jednotka SDH Rynholec na požár chaty ve Stochově. Škoda naštěstí opět jen materiální...

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

   Při zjišťování ohniska požáru nebo jestli jsou uvnitř lidé se používá i moderní technika - např. infračervená kamera...

obrázek z termokamery obrázek z termokamery


Požár domu Stochov - Slovanka

   Dne 1. 1. 2012 byla jednotka SDH Rynholec vyslána spolu s okolními jednotkami k požáru rodinného domu na Slovance, kde začalo hořet v obývacím pokoji (pravděpodobně od televizoru). Naštěstí se událost obešla bez ztráty životů, pouze dvě děti byly odvezeny záchrankou - nadýchaly při požáru kouře.

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu

fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu fotografie ze zásahu


Požár domu v Pecínově

     Dne 27. 11. 2011 v odpoledních hodinách vyjela jednotka SDH Rynholec k požáru rodinného domu v Pecínově jako podpora pro HZS Středočeského kraje a SDH Nové Strašecí. Ke zranění majitelů ani zasahujících hasičů nedošlo.

Požár domu v Pecínově Požár domu v Pecínově Požár domu v Pecínově


Odstranění nebezpečné větve

     Jednotka SDH Rynholec vyjela ve čtvrtek 24. 8. 2011 v podvečerních hodinách k místní mateřské škole, aby odstranila větev ořešáku, zasahující ze sousedního pozemku až nad její střechu. Akce úspěšná, všichni zúčastnění přežili...

foto ze zásahu foto ze zásahu foto ze zásahu

foto ze zásahu