Zásahy

Další výjezdy v roce 2018

- 4.5.2018 - jednotka vyslána k železniční trati, v jejíž bezprostřední blízkosti se měly nacházet kozy :-). Po příjezdu byly kozy již zahnány zpět do výběhu.
- 6.5.2018 - požár lesa v katastru obce Lány, rozloha cca 50 x 50 m

Další výjezdy v roce 2018


- 18.5.2018 - požár porostu mezi Stochovem a Rynholcem (planý poplach)
- 29.5.2018 - padlý strom v kopci nad Rynholcem. Strom byl rozřezán a komunikace uklizena.
- 30.5.2018 - požár hromady trávy v katastru obce, uhašen pomocí vysokotlaku

Další výjezdy v roce 2018


- 9.6.2018 - nouzové zakrytí střechy po jejím poškození silným větrem v k.ú. Stochov

Další výjezdy v roce 2018


- 16.6.2018 - požár chaty u Stochova, na místě zjištěno neohlášené pálení.
- 14.7.2018 - drobný požár odpadu na ekologické skládce v obci Rynholec
- 21.7.2018 - likvidace obtížného hmyzu na dětském hřišti v Rynholci (vozí hnízdo v zemi). Hnízdo zlikvidováno, druhý den provedena opětovná kontrola.
- 30.7.2018 - požár lesa malého rozsahu za Lánským zámkem
- 31.7.2018 - požár pole v katastru obce Kačice ve směru na Srby o velikosti cca 20 x 20 m. Za pomoci druhého vozidla (Iveco) bylo zřízeno čerpací stanoviště u rybníka v Srbech. Cestou zpět jednotka našla na vozovce rozlitý olej, který následně z vozovky odstranila

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 12.8.2018 - požár zahradního domku na Stochově. Zásah proveden za použití dýchací techniky společně s hasiči ze Stochova, následně byl z domku vyklizen ohořelý materiál a dohašena ohniska. Nakonec byl ještě prostor zkontrolován termokamerou

Další výjezdy v roce 2018


- 20.9.2018 - požár lesního porostu v Novém Strašecí o velikosti cca 50 x 100 m

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 23.9.2018 - padlý strom do vozovky mezi Slovankou a Rynholcem. Po uklizení vozovky zůstala na příkaz operačního střediska v pohotovosti kvůli silnému větru. V noci pak jednotka vyjela do Chráštěn u Rakovníka, kde vítr strhl několik střech. Následně po obci jednotka ještě uklidila několik spadlých stromů

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 24.9.2018 - jednotka vyslána ke stromu, u kterého bylo nebezpečí, že spadne do kolejiště.
- 4.10.2018 - požár rodinného domu v Novém Strašecí (planý poplach)
- 17.11.2018 - požár hromady trávy v Rynholci

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 27.11.2018 - taktické cvičení v lomu ČLUZ společně s HZS Stochov. Simulace vyprošťování zavalené osoby

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018


- 30.11.2018 - požár půdní vestavby na Stochově (planý poplach)
- 3.12.2018  - taktické civičení na Stochově - simulovaný požár knihovny

Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018 Další výjezdy v roce 2018