Zásahy

Zásahy v roce 2022

     Dne 30.1.2022 v 6:31 byla jednotka vyslána na padlý strom na pozemní komunikaci 606. Na místě události jsme odstranili strom z vozovky a komunikaci jsme zametli.

     Dne 30.1.2022 byl jednotce vyhlášen druhý poplach v 20:08. Po příjezdu na místo události zjištěn požár udírny ve sklepních prostorech rodinného domu který byl zakouřený. Jednotka provedla evakuaci rodiny v horním patře z důvodu zakouření. Na odvětrání byla nasazena přetlaková ventilace. Hašení ve sklepním prostoru probíhalo v dýchací technice. Po uhašení požáru a kontroly termokamerou byl zásah ukončen. Na místě JSDH Rynholec, HZS Stochov, HZS Kladno.

     Dne 10.3 ve 13:11 byla jednotka vyslána k požáru trávy v sadu směrem k ČLUZu. Jednotka zasahovala několika proudy C. Na místě HZS Stochov, JSDH Rynholec, Nové Strašecí, Lany.

     Dne 12.3. v 16:24 byla naše jednotka vyslána k požáru travního porostu do obce Čelechovice. Na místě jednotka zasahovala proudem C. Po likvidaci se jednotky vrátily zpět na základnu. Na místě JSDH Rynholec, Nové Strašecí, Lany, Smečno.

     Dne 17.3 v 10:37 vyjela jednotka k požáru agregátu na Stochov. Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka ze Stochova. Vzhledem k tomu že se jednalo jen o malé zahoření agregátu byla jednotka velitelem zásahu poslána zpět na základnu.

     Dne 11.5 v 17:20 vyjela jednotka k požáru do Tuchlovic. Jednotka vyjela s Tatrou CAS 20 v počtu 1+2 k místu události. Na místě jsme na pokyn velitele zásahu zasahovali v dýchací technice a doplňovali vodu do Stochovské CAS. Zároveň jsme vyjeli s Ivecem DA 1+2 ke zřízení čerpacího stanoviště do Srb kde jsme doplňovali cisterny vodou. Po ukončení události a zabalení materiálu jsem se odebrali na svou základnu.

     Dne 12.5 v 17:40 vyjela jednotka s Tatrou CAS 20 k požáru na Stochov. Po příjezdu na místo události již zasahovala profesionální jednotka ze Stochova. Jednalo se o spálené jídlo na sporáku. Po domluvě s velitelem zasahu jsme se vrátili zpět na základnu.

     Dne 17.5 v 19:45 jsme vyjeli s Ivecem DA a psovodem Martinou a jejím pejskem Terkou k pádu domu v rekonstrukci kvůli prohledání sutin aby bylo vyloučeno že pod sutinami nezůstala žádná osoba. Po prohledání psy a domluvě s velitelem zasahu jsme se vrátili zpět na základnu.

     Dne 21.5 ve 21:32 vyjela jednotka s Tatrou CAS 20 k požáru do obce Lužná v počtu 1+4. Na místě události jsem se řídili pokyny velitele zásahu. Naši členové zasahovali v dýchací technice. V budově byla zaparkována dodávka a jednalo se o dílnu kde se nacházeli i provozní kapaliny do zemědělské techniky. Na místo požáru jsme pokládali těžkou pěnu dále jsme rozebírali střešní konstrukci a podíleli se na celkové likvidaci požáru. Po likvidaci požáru a zabalení materiálu jsme se mohli vrátit zpět na základnu. Na místě zůstala na dohlídku místní jednotka Lužná. Návrat na základnu byl v 1:45.

     Dne 26.5. Vyjela jednotka s DA Iveco k převozu ukrajinských uprchliků z Prahy do Příbrami.

 

     Dne 4.7. Vyjela jednotka na likvidaci obtížného hmyzu v obci Rynholec. Po odstranení hnízda ze štítu domu se jednotka vrátila zpět na základnu.

     Dne 16.7 v 5:30 vyjela jednotka na střídání hasičů na likvidační a dohašovací práce v areálu Poldi v počtu 1+3. Návrat na základnu cca 11:00.

     Dne 11.9 v 16:10 byla vyslána naše jednotka spolu se psovodkou Martinou k pátrání po ztraceném houbaři. Po dojetí na místo události byl houbař nalezen hlídkou PČR a preventivně předán ZZS. Naši členové se vrátil zpět na základnu.

     Dne 27.10 v 17:21 jsme vyjeli spolu s jednotkou HZS Stochov k úniku PHM. Po úklidu komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.

     Dne 2.12 v 15:15 jsme vyjeli k požáru stohu s technikou DA Iveco. V Srbči na požární nádrži jsme zřídili čerpací stanoviště pro doplňování cisteren. Po zřízení čerpacího stanovište, kde zůstala obsluha přenosné motorové stříkačky, se zbytek jednotky vydal na místo požáru. Z kde jsme se střídali s ostatními u vodních proudů. Na místě požáru probíhalo převážení hořících balíků sena a ochlazování přístřešku pro koně. Po převozu balíků bylo rozhodnuto že se může čerpací stanoviště zrušit a naše jednotka se mohla vrátit zpět na základnu. Příjezd na základnu okolo 20:00.

     Dne 3.12 jsme na žádost KOPIS vyjeli s Ivecem a naší psovodkou Martinou k události ke které došlo v Bečově nad Teplou. Na místo události byl povolán ještě psovod od Městské policie hlavního města Prahy kvůli vyloučení že se pod propadlou podlahou nenachází žádná živá osoba musí místo ohledat nezávisle na sobě dva psi. Po ohledání místa bylo zjištěno že se v objektu nenachází žádná osoba a tak jsme se vrátili zpět na základnu.

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022

Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022 Zásahy v roce 2022