Elektronická úřední deska
Zkoušky znalosti hub
Obec-závěrečný účet
veřejná vyhláška-přístavba a úpravy stavby u č.p. 261
Mikroregion Novostrašecko
včelí mor
usnesení o odročení dražebního roku
Záměr prodeje pozemků
Změna č. 1 ÚP Lány - opakované veřejné projednání
Zbečno - objížďka
úřední hodiny od 20.4.2020
Sýkořice - objížďka
přechodná úprava provozu
rozhodnutí hejtmanky+vlády
nedostatečně identif. vlastníci
MŠ- účetní závěrka 2019
koupě budovy
TJ Baník-veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2020
opatření obecné povahy
oznámení ČEZu
revize KN
Elektronická úřední deska - archiv změn