Elektronická úřední deska
rozpočtové opatření č.8
rozpočtové opatření č.7
záměr prodeje pozemku
rozpočtové opatření č. 6
rozpočtové opatření č. 5
závěrečný účet 2017-schválený
pozvánka a program VZ-27.6.2018
kupní smlouva
dopravní obslužnost-závěrečný účet
rozpočtové opatření č. 4
závěřečný účet 2017- návrh
účetní závěrka 2017- Obec Rynholec
účetní závěrka 2017- MŠ Rynholec
Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
smlouva-vodovod a kanalizace pro 11 RD
smlouva-chodník,parkoviště,oplocení MŠ
smlouva-dostavba STL plynovodu
rozpočtové opatření č. 3
rozpočtové opatření č. 2
Tenis klub- smlouva o dotaci 2018
dodatek ke smlouvě-tříděný komun.odpad
Pozvánka na veřejné zasedání
TJ Baník Rynholec-veřejnoprávní smlouva-dotace 2018
rozpočtové opatření č. 1
výsledky voleb-II.kolo
rozpočtové opatření č. 7-2017
dodatek ke smlouvě MP
schválený rozpočet 2018+ střednědobý výhled
TJ Baník-veřejnoprávní smlouva- dotace 2018
Tenis klub- veřejnoprávní smlouva- dotace 2018
Jezdecká stáj LUSSY- veřejoprávní smlouva- dotace 2018
zápis č.17 z porady z 11.12.2017
návrh rozpočtu+ střednědobý výhled- obec
návrh rozpočtu a střednědobý výhled- MŠ
Rozpočtové opatření č.6/2017
Veřejné zasedání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Chodník a oplocení MŠ


zápis č. 14 z porady z 11.10.2017
zápis z porady č. 13/2017
rozpočtové opatření č.5
zápis č. 12 z porady 24.8.2017
zápis z porady č. 11/2017
zápis č. 10 z porady z 26.7.2017
zápis z porady č. 9 ze 14.6.2017
zápis z porady č. 8 z 24.5.2017
kupní smlouva Jahelkovi
zápis č.7 z porady z 10.5.2017
projednání ÚP N.Strašecí
závěrečný účet 2016+ rozpočet 2017-dopravní obslužnost
opak.projednání návrhu ÚP Lány
zápis č. 6/2017 z porady
závěrečný účet 2016
účetní závěrka Obce Rynholec- 2016
účetní závěrka MŠ Rynholec- 2016
Tenis klub- dotace
TJ Baník- dotace
pravidla rozpočt.provizoria-Svazek obcí...dopr.obslužnost
Rozpoč.opatření č.1
rozpočet 2017+ výhled
Elektronická úřední deska - archiv změn