Elektronická úřední deska
rozpočtové opatření č. 9/2019
pozvánka na VZ 27.1.2020
TJ Baník-návrh veřejnoprávní smlouvy na rok 2020
opatření obecné povahy
oznámení ČEZu
neznámý vlastník
3.změna ÚP- návrh
revize KN
Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
smlouva-vodovod a kanalizace pro 11 RD
smlouva-chodník,parkoviště,oplocení MŠ
smlouva-dostavba STL plynovodu
dodatek ke smlouvě-tříděný komun.odpad
Pozvánka na veřejné zasedání
dodatek ke smlouvě MP
Veřejné zasedání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Chodník a oplocení MŠ


kupní smlouva Jahelkovi
Elektronická úřední deska - archiv změn