Elektronická úřední deska
dražba
nedostatečně identifikovaní vlastníci
záměr pronájmu 3 bytů
termíny veřejných zasedání v roce 2023
Elektronická úřední deska - archiv změn