Elektronická úřední deska
záměr pronájmu pozemku
min.počet členů OVK
záměr prodeje pozemků
opatření obecné povahy
přeložka železničního tunelu
řád veřejného pohřebiště
Schválený závěrečný účet za Dopravní obslužnosti za rok 2019
Nové Strašecí- změna č.2 ÚP
Záměr prodeje pozemků
Zbečno - objížďka
Sýkořice - objížďka
rozhodnutí hejtmanky+vlády
nedostatečně identif. vlastníci
opatření obecné povahy
revize KN
Elektronická úřední deska - archiv změn