Elektronická úřední deska
dopravní obslužnost-návrh rozpočtu
přechodná úprava provozu
3.změna ÚP N. Strašecí
Přechodná úprava provozu
výtvarný kroužek-veřejnoprávní smlouva 2021
TJ Baník- veřejnosprávní smlouva 2021
Tenis klub-veřejnoprávní smlouva 2021
Jezdecká stáj Lussy- veřejnoprávní smlouva 2021
Výsledky místního referenda
Návrh změny č. 4 Územního plánu obce Rynholec
kupní smlouva M.H.
kupní smlouva J.V.
záměr prodeje pozemků
nařízení KHS č. 5
nařízení KHS č. 4
Informace k projektu haly
opatření obecné povahy
opatření obecné povahy
Elektronická úřední deska - archiv změn