obecně závazné vyhlášky
dodatek č. 1 k OZV 2/2021
OZV 2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


OZV 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství


řád veřejného pohřebiště
OZV 4/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


OZV 3/2019

o místním poplatku ze psů


OZV 3/2005

stanovení společného školského obvodu základních škol


opatření-nakládání s FRB
OZV 2/2013

o veřejném pořádku a zákazu používání zábavné pyrotechniky


OZV 3/2011

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rynholec


OZV 4/1999

o zajištění zimní údržby místních komunikací na území obce Rynholec


obecně závazné vyhlášky - archiv změn