obecně závazné vyhlášky
řád veřejného pohřebiště
OZV 4/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


OZV 3/2019

o místním poplatku ze psů


OZV 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kounálních odpadů


OZV 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rynholec


OZV 3/2005

stanovení společného školského obvodu základních škol


opatření-nakládání s FRB
OZV 2/2013

o veřejném pořádku a zákazu používání zábavné pyrotechniky


OZV 3/2011

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Rynholec


OZV 4/1999

o zajištění zimní údržby místních komunikací na území obce Rynholec


obecně závazné vyhlášky - archiv změn