rozpočet a finanční záležitosti - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
rozpočtové opatření č. 2/2020 15. 06. 202015. 06. 2020
žádosti o dotace - rok 2020 03. 12. 201919. 12. 2019
MŠ-návrh rozpočtu 2020 +návrh střednědobého výhledu 02. 12. 201919. 12. 2019
Obec Rynholec-návrh střednědobého výhledu 2020- 2022 02. 12. 201919. 12. 2019
Obec Rynholec-návrh rozpočtu na r. 2020 02. 12. 201919. 12. 2019
návrh rozpočtu 2020-dopravní obslužnost 25. 11. 201912. 12. 2019
Mikroregion NS-návrh rozpočtu 2020+střednědobý výhled 2021-23 07. 11. 201925. 11. 2019