Elektronická úřední deska

Schválený závěrečný účet za Dopravní obslužnosti za rok 2019

     Pod odkazy najdete schválený závěrečný účet za Dopravní obslužnost za rok 2019 a další přílohy s ním související:

Schválený závěrečný účet

Přílohy:

FIN 2-12

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha k rozvaze

Ekonomické tabulky

Zpráva o výsledku hospodaření 2019