veřejnoprávní smlouvy - archiv změn

Originály dokumentů jsou k dispozici na obecním úřadě.

název dokumentuvyvěšenosejmuto
kupní smlouva-pozemek 20. 12. 2019
smlouva o nákupu pozemků 10. 10. 2019
smlouva o prodeji pozemků 04. 10. 2019
registr smluv 13. 07. 2016