Elektronická úřední deska

volby-počet zastupitelů

Na základě ustanovení § 68, odst. 4, zák. 128/2000 Sb., pro volební období 2022-2026, je 7 členů zastupitelstva obce Rynholec.