Informační deska

Aktualizované kontakty

Aktualizované kontakty na pracovnice obecního úřadu:

Jana Janáková
matrika  -  narození, svatby, pohřby, změny jména a příjmení, atd.
platby poplatků - svoz odpadu, psi aj.
výdej známek na popelnice
pokladna
Czech POINT
e-mail: janakova@obecrynholec.cz
tel.: 737 416 987, 313 572 801

Denisa Janoušková
účetnictví
kabelová televize a internet - zřizování
pronájem popelnic - smlouvy
správa poplatků - místních
e-mail: janouskova@obecrynholec.cz
tel.: 737 275 182, 313 572 801