Informační deska

Důležité upozornění

     Vážení spoluobčané,

dnes jsme z údajů, poskytnutých krajskou hygienickou stanicí, zjistili, že naše obec je v počtu případů Covid-19 přepočtených na počet obyvatel na prvním místě v celém rakovnickém okrese (třetí v absoutním počtu případů za Rakovníkem a Novým Strašecím). Vzhledem k tomu, že prvé dvě obce jsou města s výrazně vyšším počtem obyvatel, je tato skutečnost opravdu alarmující.

     Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, dodržujte stanovená opatření a chraňte zdraví své i svých spoluobčanů.

     Děkujeme.