Informační deska

Fotografie obce a okolí

     Prosím všechny současné i bývalé občany Rynholce, kteří vlastní jakékoliv historické fotografie obce a jejího okolí, anebo jakékoliv historické dokumenty (včetně různých starých legitimací, historických pohlednic apod.), jestli by je byli ochotni zapůjčit k naskenování. Rádi bychom je nejen zachovali pro budoucí generace, ale případně i využili na webových stránkách obce popř. v budoucích publikacích o obci.

     Za jakoukoliv pomoc (tedy i za případné kontakty na další osoby, které takovéto archivy třeba vlastní, ale na stránky obce nechodí) budu velmi vděčný.

     Milan Dvořák, email: dvorak@obecrynholec.cz