Mapa s polohou obce Rynholec
Informační deska

Informace občanům

     Na základě výsledků ankety, která proběhla na jaře 2018 bylo zkušebně spuštěno informování občanů obce prostřednictvím e-mailové komunikace. Občané, kteří zadali svůj e-mail do anketního dotazníku byly automaticky zařazeni do seznamu. Další zájemci o zařazení do tohoto seznamu se mohou přihlásit na OÚ Rynholec nebo prostřednictvím e-mailu na janakova@obecrynholec.cz nebo dvorak@obecrynholec.cz.