Informační deska

informace-výpadky el. energie a dodávek vody

Vzhledem k častým výpadkům dodávky elektrické energie sdělujeme občanům, že na www.bezstavy.cz  lze zjistit aktuální stav na konkrétní adrese v obci, tzn. probíhající plánované odstávky, poruchy a časy předpokládaného obnovení dodávky.  Je zde možno rovněž nahlásit nově vzniklou poruchu.

Ohledně havárií nebo plánovaných pracích na vodovodním řádu doporučujeme, aby se občané zaregistrovali na zákaznické lince Středočeských vodáren www.voda-info.cz k bezplatnému zasílání informačních sms o přerušení dodávky pitné vody.