Informační deska

Konec splatnosti poplatku za odpady

     Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za odpady, aby tak učinili nejpozději do 30. 9. 2021. Do současné doby nemá tento poplatek uhrazeno 193 osob. Ve stejném termínu také končí splatnosti poplatku za psy. Zároveň vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za stočné, aby tak učinili neprodleně. Temín splatnosti byl do 15. 7. 2021.

     Poplatek za stočné lze uhradit na OÚ popř. převodem dle obdržených propozic na faktuře, poplatek za odpady a psy je možné uhradit pouze na OÚ (i bezhotovostně).