Informační deska

Návrh pumptrack dráhy

     Obec Rynholec zvažuje možnost vybudovat v areálu fotbalového stadionu, v prostoru za  workoutovým  hřištěm pumptrack dráhu. V souvislosti s tímto záměrem obdržela 2 návrhy, jak celý prostor řešit. Jedná se o prostor, který v současné době není nijak využit. Vybudováním pumptrack dráhy přibude občanům další možnost jak aktivně trávit volný čas a zvýší užitné možnosti celého sportovního areálu. Vybudování pumptrack dráhy je dále navázáno na skutečnost, zda se podaří přeložit vedení vysokého napětí, které přes oblast v současné době vede. Náklady na vybudování hřiště se pohybují v řádu cca 1 - 1,5 milionu korun. Samozřejmě předpokládáme využití vhodného dotačního titulu.

Varianta 1)

Návrh pumptrack dráhy Návrh pumptrack dráhy

Varianta 2)

Návrh pumptrack dráhy