Informační deska

Nouzový stav

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády ČR č. 282/2020
Usnesení Vlády ČR č. 280/2020
Usnesení Vlády ČR č. 211/2020
Usnesení Vlády ČR č. 194/2020

     Ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením ze dne 23. března 2020 s účinností od 06:00 hodin 24. března 2020 do 06:00 hodin 1. dubna 2020 nařizuje:

- osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjjimkou ve stanovených případech.

- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

- pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Podrobnosti a upřesnění naleznete v mimořádném opatření MZ.

 

     Vláda ČR změnila vyhrazený čas nákupu pro osoby starší 65 let na 08:00 - 10:00 hodin každý den. Omezení se netýká obchodů do 500 metrů čtverečních, provozovatel musí pouze garantovat, že pokud přijde senior nad 65 let, tak jej upřednostní. Zároveň se veškerá opatření v souvislosti s nouzovým stavem prodlužují do 1. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete v usnesení vlády č. 280/2020 a 282/2020 .

 

     Vláda ČR s platností od 00:00 hodin 20. března 2020 změnila vyhrazené hodiny nákupů pro seniory z 10:00 - 12:00 na 07:00 - 09:00 každý den.

    

     Vláda ČR vyhlásila od 00.00 hodin 19. března 2020:

 • zákaz pohybu a pobytu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, šátky, šály, cokoliv co může zamezit nebo omezit šíření kapének).
 • zákaz vstupu všem osobám mladším 65 let v době od 10:00 do 12:00 hodin do všech prodejen potravin.

 

     Vláda ČR vyhlásila od 00:00 hodin 16. března 2020 omezení volného pohybu osob na celém území České republiky. Opustit bydliště je možné pouze v níže uvedených případech:

 • cesta z a do zaměstnání či podnikání
 • nezbytné cesty za rodinou a blízkými
 • cesty na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv, potřeb pro zvířata
 • cesty k lékaři
 • vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu.
 • výkon povolání nebo činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a orzvážkové služby, veterinární péče
 • pobyt v přírodě nebo parcích
 • cesty zpět do místa bydliště
 • pohřbů

 

Podrobnosti naleznete na stránkách vlády.

 

 

     Vláda ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 194/2020 s účinností od 06:00 hodin 14. března 2020 zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

     Podrobnosti naleznete zde.

 

     Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SArS CoV-2 nouzový stav a to od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

     V souvislosti s vyhlášením stavu nouze vyhlásila vláda konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru.

     S účinností od 6:00 hodin dne 13. března 2020 vláda zakázala mimo jiné:

 • Všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob (týká se mimo jiné i trhů, poutí, slavností nebo např. ochutnávek).
 • Činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.
 • Vstup veřejnosti do provozoven stravovacích služeb každý den od 20:00 do 6:00 druhého dne.
 • Vstup veřejnosti do posiloven, koupališť, wellness služeb, saun, veřejných knihoven a galerií.
 • Vstup na území ČR pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí (s výjimkou cizinců s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR).
 • Vstup českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR do rizikových zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Čína, Korea, Írán) – s výjimkou (rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR) např. pro řidiče kamionů pilotů, strojvedoucích, členů IZS a přeshraničních pracovníků.

     Prosíme všechny občany o pochopení a ohleduplnost. Zároveň prosíme o zvážení účasti i na menších než shora uvedených akcích vzhledem k závažnosti případných rizik. Děkujeme.

     Podrobnější informace naleznete na těchto odkazech:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-nakazy-koronavirem-vyhlasila-stav-nouze-a-dale-zprisnila-preventivni-opatreni-180256/

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194