Informační deska

platba za popelnice a psy

Oznamujeme, že je již možné zaplatit na OÚ známky na popelnice a poplatky za psy- vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00  

Červená známka- malá popelnice ( plechová nebo 120 l) - 30,- Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci

                           - velká popelnice ( 240 l)                         - 60,- Kč       

Žlutá známka     - malá popelnice                                      - 30,- Kč

                           - velká popelnice                                     - 30,- Kč

Zelená známka-                                                                 - 30,- Kč

tzn. velká popelnice s červenou známkou = 60,- Kč, všechny ostatní = 30,- Kč za každou osobu.

V objektu, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba, platí majitel/ uživatel poplatek za 1 osobu.

Pes- 1. pes      - do 65 let věku majitele- 100,- Kč

       - další pes -                                     - 150,- Kč

       - 1. pes      - nad 65 let                    -   50,- Kč

       - další pes-                                      - 100,- Kč