Informační deska

Poděkování občanům

     Rád bych se s Vámi tímto způsobem pozdravil, a především poděkoval za Váš osobní přístup k řešení nelehké situace nejen u nás v Rynholci, ale v celé společnosti. Nesmírně si vážím všech, kteří velice aktivně pomáhají svojí činnosti řešit nedostatek ochranných pomůcek nejen pro svoji potřebu, ale také pro svoje známé, spoluobčany, prostě všechny potřebné. Hrozně nerad bych na někoho zapomněl a nechtěně mu ublížil, proto v tuto chvíli nebudu ještě nikoho jmenovat, ta chvíle ještě určitě přijde.

     Přesto děkuju úplně všem švadlenkám za jejich obětavost, kolegům zastupitelům, kulturnímu výboru, hasičům, ale i všem, kteří respektují daná nařízení a nešíří zbytečnou paniku.

     Jenom pro pořádek, obecní úřad a zastupitelé fungují, i když s omezenými hodinami na úřadě, zcela normálně, vše potřebné je zařizováno z domova.

     Zajišťujeme pořádek v rámci celé obce, nechal jsem desinfikovat obě autobusové i vlakovou zastávku. Obec nabízí pomoc seniorům ve věku nad 65 let.

     V případě potřeby jsme Vám všem k dispozici na tel. číslech uvedených na webových stránkách obce, a to 24 hodin denně.

     Prosím o trpělivost a věřím, že toto nepříjemné období brzy pomine a všichni se budeme opět bavit a žít tak, jako tomu bylo doposud.

     Za obecní úřad starosta a zastupitelé obce. Děkuji!

     V Rynholci 20.3.2020.