Kontakt

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Lucie Pechová
E-mail: dpo@acont.cz

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje:

Obec Rynholec
nám. 1. máje 55
270 62  Rynholec

IČO:  00244341

Úřední dny pro veřejnost

Pondělí     8.00 - 12.00    14.00 - 17.00
Středa       8.00 - 12.00    14.00 - 17.00


Poslední občan bude přijat k vyřízení či projednání úřední záležitosti nejpozději 30 minut před koncem úředních hodin.

Poštovní adresa:

Nám. 1. máje 55
270 62  Rynholec

www.obecrynholec.cz

 

Jednotlivé kontakty:

Jaromír Dyntar - starosta
e-mail: dyntar@obecrynholec.cz
tel.: 777 745 016

Milan Dvořák - místostarosta
e-mail: dvorak@obecrynholec.cz
tel.: 727 869 753

Jaroslav Prokeš - místostarosta
e-mail: prokes@obecrynholec.cz
tel.: 739 418 568

Jana Janáková
matrika  -  narození, svatby, pohřby, změny jména a příjmení, atd.
platby poplatků - svoz odpadu, psi aj.
výdej známek na popelnice
pokladna
Czech POINT
e-mail: janakova@obecrynholec.cz
tel.: 737 416 987

Denisa Janoušková
účetnictví
kabelová televize a internet - zřizování
pronájem popelnic - smlouvy
správa poplatků - místních
e-mail: janouskova@obecrynholec.cz
tel.: 737 275 182