Struktura obecního úřadu

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon
starosta Jaromír DYNTAR dyntar@obecrynholec.cz
místostarosta Milan DVOŘÁK dvorak@obecrynholec.cz
místostarosta Jaroslav PROKEŠ prokes@obecrynholec.cz 739418568
Michal DRÁBEK drabek@obecrynholec.cz
Zdeněk LEDVINKA ledvinka@obecrynholec.cz
Ing. Jana ROŠTÍNSKÁ rostinska@obecrynholec.cz
Bc. Robert SMOLKA smolka@obecrynholec.cz


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.