Územní plán obce

Územní plán Rynholec - textová část

Územní plán obce Rynholec - textová část

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzemni-plan-rynholec-cast-i.pdf 16302.3 Kb
uzemni-plan-rynholec-cast-ii.pdf 15511.2 Kb
uzemni-plan-rynholec-cast-iii.pdf 13279.9 Kb

Územní plán - změna č. 3

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopravni-reseni.pdf 3251.5 Kb
komplexni-urbanisticke-reseni-spresneni-hranic-funkcnich-ploch.pdf 6619.4 Kb
komplexni-urbanisticke-reseni.pdf 3437.2 Kb
oznameni-o-spolecnem-jednani-zmeny-c.-3-rynholec.doc 34.8 Kb
rynholec-vyrokova-cast-zmena3.doc 2885.6 Kb
rynholec-zmena3-oduvodneni-dle-metodiky.doc 3165.7 Kb
up-rynholec-zmena3-srovnavaci-text.doc 486.9 Kb
vps.pdf 3257.7 Kb
vyhodnoceni-dusledku-na-zpf.pdf 551.3 Kb

změna č. 3 Územního plánu- návrh zadání změny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmena-c.-3-uzemniho-planu-navrh-zadani-zmeny.pdf 3794.6 Kb

Změna Územního plánu č. 2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Územní plán.pdf Změna Územního plánu č. 2 3067.9 Kb
Hlavní výkres.pdf Změna Územního plánu č. 2 471.4 Kb
Koordinační výkres.pdf Změna Územního plánu č. 2 637.3 Kb
Změna územního plánu č. 2.pdf Změna Územního plánu č. 2 208 Kb
Příloha 1 - průzkumy a rozbory.pdf Změna Územního plánu č. 2 254.6 Kb
Odůvodnění.pdf Změna Územního plánu č. 2 307.6 Kb

Územní plán - změna č.1

Změna územního plánu obce Rynholec č. 1.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
up-rynholec-zmena-c-1-text.pdf 7770 Kb
up-rynholec-zmena-c-1-vykres.pdf 7772.8 Kb

Urbanistická studie plochy Z2.6

Vážení občané,

   Obec Rynholec Vám předkládá k posouzení a připomínkování urbanistickou studii plochy v jihozápadní části obce, ve změně územního plánu č. 2 z roku 2010, označenou jako plocha Z2.6.

     Vzhledem ke skutečnosti, že se plocha nachází v části obce, která se blíží hranicím lomu Babín Českých lupkových závodů a skládky Ekologie, bylo již při projednávání změny územního lánu obce v roce 2010 doporučeno stavebním úřadem a dalšími orgány zpracovat pro tuto plochu tzv. urbanistickou studii, která by občanům naznačila, jakým způsobem se budoucí zastavitelné území může řešit.

     Tato studie, která vznikla v projekční kanceláři AUA ing. Zemana (Agrourbanistický atelier) podle návrhu řešení ing. V. Dandové, řeší celé území plochy z pohledu dopravní obslužnosti, umístění inženýrských sítí - především kanalizace, tak aby nebylo třeba čerpacích stanic atd.

     Návrh studie je v této podobě odsouhlasen Odborem dopravy MěÚ Rakovník, Odborem životního prostředí MěÚ Rakovník, HZS Rakovník, KHS Rakovník atd.

     Vám, občanům, tento návrh předkládáme k připomínkování. Připomínky můžete posílat na Obecní úřad v Rynholci elektronickou poštou, písemně, nebo osobně v termínu do 14. 9. 2012.

     Následně zastupitelé Vaše připomínky zhodnotí a jako veřejnost budete seznámeni na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

     Předem děkujeme za předmětné připomínky.

Jaromír Dyntar, starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01_Kompletní urbanistické řešení.pdf Urbanistická studie plochy Z2.6 167.1 Kb
Z2_6 textová část.pdf Urbanistická studie plochy Z2.6 3420.6 Kb