Informační deska
platba za popelnice a psy
Zrušení pevné linky
ZUŠ Nové Strašecí - přijímací a talentové zkoušky
Nouzový stav
Aktuální opatření Covid-19
Provoz OÚ
Vyhodnocení činnosti zastupitelstva
Návrh pumptrack dráhy
známky na popelnice
informace-finanční úřad
Opatření Covid-19
Otevření posilovny
Otevření sauny
Rozsvěcení kapličky
Důležité upozornění
Omezení provozu sportovišť v souvislosti s COVID-19
Výsledky voleb do zastupitelstva krajů
hřiště-pravidla
Senior taxi
Prodej pozemku 865/11 v k.ú. Rynholec
výkup jablek
Rynholecký ateliér
velkoobjemové kontejnery
Bezúročná půjčka pro OSVČ
Poděkování občanům
Rozšíření programové nabídky kabelové televize
Fotografie obce a okolí
Nadační fond "Umění doprovázet"
Hospic
vyjádření o existenci sítí- info
změna trvalého pobytu- návod
Městská policie Nové Strašecí- tel.kontakt