Informační deska
Nouzový stav

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády ČR č. 282/2020
Usnesení Vlády ČR č. 280/2020
Usnesení Vlády ČR č. 211/2020
Usnesení Vlády ČR č. 194/2020


stavy vodoměrů
Poděkování občanům
Rošíření programové nabídky kabelové televize
Pomoc seniorům
otevírací doba pošty
nebezpečné odpady
Fotografie obce a okolí
vodné pro rok 2020
Nadační fond "Umění doprovázet"
Hospic
vyjádření o existenci sítí- info
změna trvalého pobytu- návod
Městská policie Nové Strašecí- tel.kontakt