Informační deska
omezení dodávky vody
Nadační fond "Umění doprovázet"
Hospic
svoz nebezpečných odpadů 2019
návrh rozpočtu 2019
Informace občanům
Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí
vyjádření o existenci sítí- info
změna trvalého pobytu- návod
Městská policie Nové Strašecí- tel.kontakt
zasílání sms o přerušení dodávky vody