Informační deska
uzavření OÚ
známky na popelnice, poplatek za psy
Fotografie obce a okolí
nalezené klíče
vodné pro rok 2020
omezení dodávky vody
Nadační fond "Umění doprovázet"
Hospic
svoz nebezpečných odpadů 2019
návrh rozpočtu 2019
Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí
vyjádření o existenci sítí- info
změna trvalého pobytu- návod
Městská policie Nové Strašecí- tel.kontakt