Czech POINT

služby Czech POINTu

Na místním obecním úřadě mají možnost všichni občané požádat o následující služby Czech POINTu:

výpis:

z katastru nemovitostí        

z obchodního rejtříku

z živnostenského rejstříku

z rejstříku trestů

žádost o živnostenské oprávnění

z karty řidiče

aj.

Bližší informace na Obecním úřadě.